Colofon

Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs & Opvoeding
Judith ten Hagen | j.ten.hagen@hva.nl
Vormgeving: Babette van Bergenhenegouwen


Comenius Teaching Fellow, NRO 2023