Beeld: Unsplash / Marek Minor

Hoofdstuk 4: De Woningmarkt

Zoals aangegeven in de inleiding, werken we in dit onderzoek zoveel mogelijk met de ruimtelijke indeling van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) omdat dit nu het belangrijkste regionale samenwerkingsverband is. Onder de MRA vallen, naast Amsterdam: Diemen, Almere en Lelystad, ‘t Gooi, de Zaanstreek, Waterland, IJmond, Haarlem, Amstelland en de Haarlemmermeer. Hierop zijn drie uitzonderingen. Ten eerste, voorheen werd samengewerkt binnen de Stadsregio Amsterdam. Hier vielen Almere, Lelystad, IJmond, Haarlem en ‘t Gooi niet onder. Woningnet Amsterdam werkt alleen in dit gebied. Daarnaast komen we in deze tekst nog de Noordvleugel van de Randstad tegen, waarbinnen bijvoorbeeld de woningcorporaties veel gegevens verzamelen. (Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad 2022). Tot slot hanteert ook het CBS net een andere ruimtelijke indeling. Het CBS deelt het land in in zogenaamde COROP gebieden; het COROP-gebied Amsterdam omvat Amsterdam, Diemen, Waterland, Amstelland en de Haarlemmermeer.

Het hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) 2021 en het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 2021. Door de reeks maatregelen van het Rijk, de opgelopen inflatie en de snel gestegen hypotheekrente is de woningmarkt nu sterk in beweging en kan het zijn dat de situatie de komende tijd sterk verandert. De analyse ter onderbouwing van dit hoofdstuk is afgerond in december 2022.

Deelvraag 5:   Wat zijn belangrijke algemene ontwikkelingen op de woningmarkt die nodig zijn om de positie van sleutelberoepen beter te begrijpen?

Deelvraag 6:   Wat zouden de nationale beleidsmaatregelen voor de woningmarkt kunnen betekenen voor de positie van sleutelberoepen op de woningmarkt in Amsterdam en de MRA?

Deelvraag 7:   Wat betekenen voorrangsregelingen voor de positie van sleutelberoepen op de woningmarkt in Amsterdam en de MRA?

In dit hoofdstuk presenteren we de situatie en ontwikkelingen op de huidige Amsterdamse woningmarkt, waarbij we ook op die van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zullen ingaan. Hoe ziet de woningmarkt eruit en hoe werkt deze? Wat is de positie van lage en middeninkomens (waaronder de sleutelberoepen) en hoe zou die verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld door maatregelen van het Rijk of een voorrangsregeling? Hiermee geeft dit hoofdstuk antwoord op de volgende drie deelvragen: