Dit hoofdstuk bespreekt de situatie en ontwikkelingen op de huidige woningmarkt van Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam, met specifieke aandacht voor de positie van sleutelberoepen. Het hoofdstuk begint met een algemene uiteenzetting van de woningmarkt, gevolgd door een bespreking van de specifieke positie van sleutelberoepen, die vaak tot de lage en middeninkomens behoren. Hierop volgt een bespreking van de beleidsvoorstellen van het Rijk, en hoe deze de positie van sleutelberoepen mogelijk kunnen beïnvloeden. Het hoofdstuk eindigt met een bespreking van de voorrangsregeling in Amsterdam en enkele andere Nederlandse gemeenten.


De Woningmarkt
Hoofdstuk 4