Wanneer heeft een beroep maatschappelijke betekenis? Wat vinden we wel of geen sleutelberoep, en waarop worden dergelijke standpunten gebaseerd? In dit hoofdstuk onderzoeken we eerst hoe de termen ‘vitale’, ‘cruciale’, ‘onmisbare’, ’maatschappelijke’ en ‘essentiële’ beroepen zich tot elkaar verhouden en waar de verschillen liggen. Het tweede deel vervolgens biedt een overzicht van de kenmerken die vaak met sleutelberoepen in verband worden gebracht. Welke rol spelen inkomens, arbeidsmarkttekorten of de scheiding tussen de publieke en private sector in deze discussie? Dit leidt aan het eind van het hoofdstuk tot drie scenario’s, die als leidraad kunnen dienen voor het kiezen van sleutelberoepen in beleid of onderzoek. Maar het hoofdstuk is ook bedoeld om een discussie op gang te brengen over maatschappelijke waarde en de uitsluitingsgevaren voor groepen die buiten de definitie van ‘sleutelberoep’ vallen.


Sleutelberoepen
Hoofdstuk 3