Voordat we specifieker inzoomen op de situatie van sleutelberoepsgroepen op de Amsterdamse woningmarkt, bespreken we in dit hoofdstuk de context waarin deze situatie tot stand gekomen is. We plaatsen de ontwikkelingen in Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam in internationaal perspectief. We bespreken invloedrijke theorieën en debatten over stedelijke ontwikkeling in de internationale vakliteratuur en in hoeverre die de ontwikkelingen in Amsterdam en de MRA en daarmee vergelijkbare stadsregio’s kunnen verklaren. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte bespreking van stedelijk en regionaal planningsbeleid en woningmarktbeleid die ook belangrijke verklarende factoren in deze ontwikkelingen zijn geweest.

Stedelijke Ontwikkeling
Hoofdstuk 2