Dit rapport is het eerste product van het onderzoeksprogramma “Wie woont en werkt nog in de stad? Onderzoeksprogramma naar de (on)toegankelijke woningmarkt” in opdracht van het Kenniscentrum Ongelijkheid. In dit programma onderzoeken we de mogelijke wisselwerking in kansenongelijkheid op de woningmarkt en arbeidsmarkt in Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Voordat we dit rapport introduceren, beginnen we eerst met een korte algemene introductie over het onderzoeksprogramma als geheel.


Inleiding
Hoofdstuk 1