Beeld: Unsplash / Michiel Annaert

Bronnen
Bijlage 2: Tijdlijn
Hoofdstuk 4: De woningmarkt
Hoofdstuk 3: Sleutelberoepen
Hoofdstuk 2: Stedelijke ontwikkeling
Hoofdstuk 1: Inleiding

Inspectie van het Onderwijs (2021), De Staat van het onderwijs 2019 , OCW, Den Haag

Groot, J., Rossing, H. en Lubberman, J. (2018) Woon- en werkoverwegingen kinderopvang en (jeugd)zorg. Onderzoek naar de Amsterdamse woningmarkt en tekorten in kinderopvang, zorg en jeugdzorg. Amsterdam: Regioplan.

Groot, J., Leemans, A., Lubberman, J. en Rossing, H. (2017). Een eigen huis… Onderzoek naar de relatie tussen de Amsterdamse woningmarkt en het lerarentekort. Amsterdam: Regioplan.

Boterman, W. R., Manting, D., & Musterd, S. (2018). Understanding the social geographies of urban regions through the socio‐economic and cultural dimension of class. Population Space and Place, 24(5).

Booi, H. (2020). Woonsituatie en woonwensen van leraren. Gemeente Amsterdam, Onderzoek, Informatie en Statistiek.

Gemeente Amsterdam (2022c). Wijziging Huisvestingsverordening Amsterdam per 2023. Nota van beantwoording inspraakacties. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/12008020/1#search=%22nota%20van%20beantwoording%20hvv%22

Woningnet Regio Utrecht (2022), Woningen met voorrang, website, www.woningnetregioutrecht.nl. Geraadpleegd op 10-02-2023.

Voortgangsreportage Amsterdamse Lerarenagenda (2018-2019), ‘Voortgangsrapportage 2019 – 2020 Amsterdamse Lerarenagenda. Liever voor de klas’. voortgangsrapportage_lerarenagenda_2020.pdf (openresearch.amsterdam)

Vastgoedweb (2018), Amsterdam aantrekkelijker voor beginnende docenten in woningnood. 23-04-2018. Vastgoedweb. Amsterdam aantrekkelijker voor beginnende docenten in woningnood - VastgoedWeb

Syntrus (2020), Akkoord in Amsterdam moet leiden tot meer betaalbare huurwoningen. 03-02-2020. https://www.syntrus.nl/nieuws/akkoord-in-amsterdam-moet-leiden-tot-meer-betaalbare-huurwoningen

Parool (2022), Woningnood groeit: Amsterdam komt duizenden huizen tekort voor kwetsbare groepen. 27-06-2022. Woningnood groeit: Amsterdam komt duizenden huizen tekort voor kwetsbare groepen (parool.nl)

Parool (2021a), Amsterdams politiepersoneel krijgt, na docenten en zorgverleners, ook voorrang op huurwoningen. 22-04-2021. Amsterdams politiepersoneel krijgt, na docenten en zorgverleners, ook voorrang op huurwoningen (parool.nl)

Monitor Samenwerkingsafspraken 2020-2023 (2021), Amsterdamse prestatieafspraken tussen de woningcorporaties, de huurderskoepels en de gemeente. samenwerkingsafspraken_2020_2023_met_gemeente_amsterdan_corporraties_huurdersk.pdf (openresearch.amsterdam)

Gemeente.nu (2018), Amsterdam geeft jonge docenten voorrang op woningen. 24-01-2018. Gemeente.nu. Amsterdam geeft jonge docenten voorrang op woningen - Gemeente.nu

Gemeenteblad Amsterdam (2019b), Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam. 31-12-2019. Gemeenteblad 2019, 320767 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Gemeenteblad Amsterdam (2019a), Instemmen met verlenging en uitbreiding experiment voorrang huisvesting beroepsgroepen maatschappelijke sector, gemeente Amsterdam. 19-07-2019. Gemeenteblad 2019, 180024 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Gemeente Amsterdam (2022), Vaste percentages in voorrangsregeling voor woningzoekenden bij politie, zorg en onderwijs vanaf 2023. Vaste percentages in voorrangsregeling voor woningzoekenden bij politie, zorg en onderwijs vanaf 2023 - Gemeente Amsterdam

Gemeente Amstelveen (2022), Voorrang op huurwoningen voor leraren en zorgpersoneel in Amstelveen. Oktober 2022. Voorrang op huurwoningen voor leraren en zorgpersoneel in Amstelveen

Gemeente Amstelveen (2020), Opnieuw voorrang sociale huurwoning onderwijzers en zorgpersoneel. 20-02-2022. https://www.amstelveen.nl/home/persbericht/opnieuw-voorrang-sociale-huurwoning-onderwijzers-en-zorgpersoneel

Financieel Dagblad (2019), Amsterdam maakt woningen vrij voor onderwijzers en verplegers. 12-12-2019. Amsterdam maakt woningen vrij voor onderwijzers en verplegers (fd.nl)

De Stentor (2021), Lelystad lokt leerkrachten met iets waar in heel Nederland een tekort aan is.  Lelystad lokt leerkrachten met iets waar in heel Nederland een tekort aan is | Flevoland | destentor.nl

Amstelveenz (2020), Voorrang op sociale huurwoning voor onderwijzers en zorgpersoneel Amstelveen. 25-11-2020. Voorrang op sociale huurwoning voor onderwijzers en zorgpersoneel Amstelveen - Amstelveenz

Zaanstad (2022), Pilot voorrang op een woning voor leraren en verpleegkundigen. Zaanstad.nl, website. Zaanstad.nl - Pilot voorrang op een woning voor leraren en verpleegkundigen. Geraadpleegd op 10-02-2023.

Woningnet Regio Utrecht (2022). Voorwaarden voorrangsregeling beroepsgroepen. www.woningnetregioutrecht.nl

WoningNet Stadsregio Amsterdam (2022). Een sociale huurwoning zoeken gaat veranderen. https://socialehuurwoningzoeken.nl/ 

VNG-Nieuws 07-11-2022. Huisvestingswet: Urgentie niet combineren met lokale binding.

Vastgoedjournaal 11-11-2022. Beleggers kopen minder woningen op.

Tweede Kamer (2022i). Wetsvoorstel Wet Vaste Huurcontracten. Ingediend door CU en PvdA bij de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken op 13 december 2022.

Stentor (2022), Tekort aan leraren is het grootst in Flevoland en de Randstad: ‘Het is zeer krap’. De Stentor, 16-06-2022. Tekort aan leraren is het grootst in Flevoland en de Randstad: ‘Het is zeer krap’ | Flevoland | destentor.nl

Rijksoverheid (2022g). Lagere huur voor de laagste inkomens en meer huurtoeslag vanaf 2023.  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/20/lagere-huur-voor-de-laagste-inkomens-en-meer-huurtoeslag-vanaf-2023

Rijksoverheid (2022f). Huurders in vrije sector beter beschermd tegen te hoge huurprijsstijgingen. Nieuwsbericht 7 oktober 2022.

Rijksoverheid (2022e). Meer flexwoningen.  Kamerbrief Versnelling Woningbouw 10 juni 2022.

Rijksoverheid (2022d). Wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Ingediend bij de Tweede Kamer 7 juni 2022.

Rijksoverheid (2022c). Voorstel van wet tot wijziging van de Huisvestingswet 2014. Ingediend bij de Tweede Kamer 9 september 2022.

Rijksoverheid (2022b). Kamerbrief over regulering middenhuur. Kamerstuk 9 december 2022.

Rijksoverheid (2022a). Kamerbrief Nationale Woon- en Bouwagenda en Programma Woningbouw. Kamerstuk 11-03-2022.

Rijksoverheid (2016). Wet Doorstroming Huurmarkt 2015. Staatsblad 2016, 158.

Rijksoverheid (2015). Het Woning Waarderings Stelsel (WWS) 2015. Staatsblad 2015, 290.

Rijksoverheid (2011, 2015). Herzieningswet Toegalaten Instellingen (ingediend 2011; vastgesteld 2015; deels in 2011 in werking getreden. Daarom ook Woningwet 2011 en Woningwet 2015 genoemd)

Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (2022). Jaarbericht 2022 met informatie over verhuringen van sociale huurwoningen in 2021.

Parteon (2022), Voorrangsregelingen. Website, www.parteon.nl/voorrangsregelingen. Geraadpleegd op 10-02-2023.

Ottens, E. (1975). Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot. Amsterdam, Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting.

Omroep Flevoland (2020). Plan lerarentekort Almere: docenten moeten voorrang op woning houden. 26 mei 2020.

NUL20 (2022). Dashboard Woningcorporaties – Verkoop huurwoningen (geraadpleegd 3 oktober 2022)

NUL20 (2021b). Voorrang voor leraren in Zuidoost. December 2021.

NUL20 (2021a). Doorbraakplan Zuidoost; voorrang voor beroepsgroepen in Zuidoost. September 2022.

NRC Handelsblad, 11-11-2022. Beleggers trekken zich terug uit de woningmarkt.

Nationale Onderwijsgids, 22 november 2021. Voorrang voor onderwijzers bij verhuur appartementen Syntrus Achmea.

Metropoolregio Amsterdam (2022b). Vraag en aanbod woningen in Metropoolregio Amsterdam steeds verder uit elkaar. https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wimra-2021/ (22 maart 2022).

Metropoolregio Amsterdam (2022a). In 2035 16% meer inwoners in MRA, vooral groei in Amsterdam. https://www.metropoolregioamsterdam.nl/in-2035-11-meer-inwoners-in-mra-vooral-groei-in-amsterdam/ (8 juli 2022).

Makelaars van Amsterdam (2022). Gemiddelde prijs van een koopwoning. www.makelaars-in-amsterdam.nl (geraadpleegd 9 december 2022).

Juf Nienke (2023). Juf Nienke voor onderwijzers. https://www.jufnienke.nl (geraadpleegd 31 januari 2023)

Hypotheker (2022). Huizenprijzen in Amsterdam. https://www.hypotheker.nl/actueel/huizenprijzen-amsterdam/ (geraadpleegd 9 december 2022) 

Hochstenbach, C. (2022). Uitgewoond. Waarom het hoog tijd is voor een nieuwe woonpolitiek. Amsterdam: Das Mag Uitgevers.

Groot, J., Rossing, H. en Lubberman, J. (2018b) Woon- en werkoverwegingen kinderopvang en (jeugd)zorg. Onderzoek naar de Amsterdamse woningmarkt en tekorten in kinderopvang, zorg en jeugdzorg. Amsterdam: Regioplan.

Groot, J., Leemans, A., Lubberman, J. en Rossing, H. (2018a). Een eigen huis… Onderzoek naar de relatie tussen de Amsterdamse woningmarkt en het lerarentekort. Amsterdam: Regioplan.

Gemeente Zaanstad (2020). ‘Raadsinformatiebrief Voorrang schaars onderwijs- en zorgpersoneel op woningen en woningcorporaties, d.m.v. experiment (pilot) op grond van de Huisvestingsverordening’. 22-12-2020. https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/9600747/1#search=%22voorrang%20zorg%20leraren%22 en www.zaanstad.nl/pilot-voorrang

Gemeente Rotterdam (2022), Huisvesting voor maatschappelijke beroepen. https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/maatschappelijke-beroepen/

Gemeente Den Haag (2022). Woningen voor leraren, politieagenten en zorgmedewerkers. https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/woningen-voor-leraren-politieagenten-en-zorgmedewerkers.htm

Gemeente Amsterdam, Onderzoek en Statistiek (2022b). Databestand Verkochte bestaande koopwoningen naar stadsdeel 2015-2021. https://onderzoek.amsterdam.nl/dataset/woningmarkt-amsterdam

Gemeente Amsterdam, Onderzoek en Statistiek (2022a). Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 2021. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Onderzoek en Statistiek.

Gemeente Amsterdam, Onderzoek en Statistiek (2017). Factsheet Amsterdamse Docenten – wie staan erin Amsterdam voor de klas. Gemeente Amsterdam, Onderzoek en Statistiek.

Gemeente Amsterdam en Amsterdamse Federatie van WoningCorporateis AFWC (2022). Monitor Samenwerkingsafspraken 2020-2023 Meting 2 resultaten 2021.

Gemeente Amsterdam en Amsterdamse Federatie van WoningCorporaties AFWC (2022). Wonen in Amsterdam (WiA) 2021 Woningmarkt. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Onderzoek en Statistiek.

Gemeente Amsterdam (2023). Cijfers voorrangsregeling maatschappelijke beroepsgroepen 2022. Nog te publiceren.

Gemeente Amsterdam (2022e). Wijziging Huisvestingsverordening Amsterdam per 2023. Nota van beantwoording inspraakacties.  https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/12008020/1#search=%22nota%20van%20beantwoording%20hvv%22

Gemeente Amsterdam (2022d), Voorrang op huurwoningen voor onderwijs, zorg en politie – Sociaal Domein. https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/servicecentrum-onderwijs/voorrang-huurwoningen-onderwijs-zorg/#h5ca8f25d-897b-4c1b-bdc7-cdcb49a419b6.

Gemeente Amsterdam (2022c), Raadsinformatiebrief Stand van zaken regeling voorrang huisvesting beroepsgroepen, 15 juni 2022.

Gemeente Amsterdam (2022a). Amsterdams Akkoord – Coalitieakkoord 2022-2026.  PvdA, GroenLinks, D66. Gemeente Amsterdam.

Gemeente Amsterdam (2021). Raadsinformatiebrief Stand van zaken regeling voorrang huisvesting beroepsgroepen, 15 april 2021

Gemeente Amsterdam (2020). Noodplan Lerarentekort Amsterdam. Gemeente Amsterdam en Schoolbesturen.

Gemeente Amstelveen (2022), Opnieuw voorrang sociale huurwoning onderwijzers en zorgpersoneel, 20 januari 2022. https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/opnieuw-voorrang-sociale-huurwoning-onderwijzers-en-zorgpersoneel

Fris (2022), De noodknop van Ollongren: wat is haar plan?. Fris, website. De noodknop van Ollongren: wat is haar plan? (fris.nl)

Duic (2022), Cruciale beroepen gaan in Utrecht voorrang krijgen op de woningmarkt, Duic, 07-02-2022. https://www.duic.nl/?s=Cruciaal+beroep).

Draaisma, J. (2022). Marktpartijen bouwen massaal woningen voor studenten en jongeren.www.amsterdamsorteermachine.nl

Consumentenbond (2022). Overdrachtsbelasting. https://www.consumentenbond.nl/hypotheek/starter/overdrachtsbelasting-hoeveel-betaal-je-en-wanneer (geraadpleegd 9 december 2022)

Companen (2022). Rapport voorrang bij toewijzing sociale huurwoningen, BZK, mei 2022. rapport-voorrang-bij-toewijzing-sociale-huurwoningen.pdf

Bijman, D. en Lubbermans, J. (2020), Woon- en werkoverwegingen Politie Amsterdam. Een onderzoek naar de invloed van de Amsterdamse woningmarkt op de in- en uitstroom van politiemedewerkers. Amsterdam: Regioplan.

Booi, H. (2020). Woonsituatie en woonwensen van leraren. Gemeente Amsterdam, Onderzoek, Informatie en Statistiek.

Amsterdam op de Kaart (2022). Archief ACOB. https://amsterdamopdekaart.nl//p/162/aco (geraadpleegd 4 november 2022).

AFWC (2022). Jaarbericht 2022 Verkoop huurwoningen en Data verhuringen. Amsterdam 2022.

Weterings, A. et al. (2022), Inzicht in arbeidsmarktknelpunten voor de uitvoering van het klimaatbeleid. Opzet en uitkomsten van het PBL-ROA-model, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving/Maastricht ROA. Inzicht in arbeidsmarktknelpunten voor de uitvoering van het klimaatbeleid | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Vastgoedmarkt (2019), ‘Agent en leraar kunnen huis dichtbij werk vergeten’. 28 november 2019, Vastgoedmarkt. Agent en leraar kunnen huis dichtbij werk vergeten (vastgoedmarkt.nl) Geraadpleegd op 19 januari 2023.

UWV 2022). Regio in beeld: Groot Amsterdam. November 2022. Amsterdam: UWV.

Rodenburg, Hans; van der Wel, Roelien (2022), Voorbij het economisme, Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, 21 februari 2022: https://www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/onderzoek/voorbij-het-economisme/voorbij-de-bv-nederland

Rijksoverheid (2022). Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie? Rijksoverheid. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie? | Rijksoverheid.nl

Raco, M. (2008), Key Worker Housing, Welfare Reform and the New Spatial Policy in England. Regional Studies, vol. 42, no. 5, pp. 737–51, https://doi.org/10.1080/00343400701543280.

Raco, M. (2006), Moving workers with the work: State selection, key workers and spatial development policy in post-war Britain. Geoforum, Volume 37, Issue 4, pp. 581-595, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2005.09.006.

Personio (2022), Personeelstekort, wat is het en wat zijn de oorzaken? Personeelstekort: Wat is het en wat zijn oorzaken? | Personio. Geraadpleegd op 22 december 2022.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (2022), Salarisschalen, premies & vergoedingen, NVZ. Salarisschalen, premies & vergoedingen | NVZ Cao Ziekenhuizen (cao-ziekenhuizen.nl)

Nederlandse Politiebond (2022), Salaristabellen 2022-2024, 17 juni 2022.  Nederlandse Politiebond (NPB). Salaristabellen 2022-2024 » NPB (politiebond.nl)

NCTV (2022), Overzicht vitale processen. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Overzicht vitale processen | Vitale infrastructuur | Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (nctv.nl)

Morrison, N. (2003), Assessing the need for key-worker housing: a case study of Cambridge. The Town Planning Review, 74(3), 281–300. http://www.jstor.org/stable/40112562 http://www.jstor.org/stable/40112562 http://www.jstor.org/stable/40112562

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022). Kamerbrief over nieuwe prognose verwacht personeelstekort. kamerbrief-over-nieuwe-prognose-verwachte-personeelstekort.pdf (overheid.nl)

Gurran, N, Phibbs, P, Gilbert C, Zhang, Y. 2018 “Options to improve key worker access to home ownership”, Report prepared for Teachers Mutual Bank, Firefighters Mutual Bank, Police Bank and My Credit Union, The University of Sydney, Sydney.

Groot, J., Rossing, H. en Lubberman, J. (2018) Woon- en werkoverwegingen kinderopvang en (jeugd)zorg. Onderzoek naar de Amsterdamse woningmarkt en tekorten in kinderopvang, zorg en jeugdzorg. Amsterdam: Regioplan.

Gemeente Zaanstad (2020). ‘Raadsinformatiebrief Voorrang schaars onderwijs- en zorgpersoneel op woningen en woningcorporaties, d.m.v. experiment (pilot) op grond van de Huisvestingsverordening’. 22-12-2020 https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/9600747/1#search=%22voorrang%20zorg%20leraren%22

Gemeente Rotterdam (2022), Huisvesting voor maatschappelijke beroepen. https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/maatschappelijke-beroepen/

Groot, J., Leemans, A., Lubberman, J. en Rossing, H. (2017). Een eigen huis… Onderzoek naar de relatie tussen de Amsterdamse woningmarkt en het lerarentekort. Amsterdam: Regioplan.

Gemeente Amsterdam (2022b), Voorrang op huurwoningen voor onderwijs, zorg en politie – Sociaal Domein. https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/servicecentrum-onderwijs/voorrang-huurwoningen-onderwijs-zorg/#h5ca8f25d-897b-4c1b-bdc7-cdcb49a419b6.

Gemeente Amsterdam (2022a), Raadsinformatiebrief Stand van zaken regeling voorrang huisvesting beroepsgroepen, 15 juni 2022.

Gemeente Amstelveen (2022), Opnieuw voorrang sociale huurwoning onderwijzers en zorgpersoneel, 20 januari 2022. https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/opnieuw-voorrang-sociale-huurwoning-onderwijzers-en-zorgpersoneel

FNV (2021b), ‘Manifest der onmisbare beroepen’, FNV. https://www.fnv.nl/acties/standbeeld/manifest.

FNV (2021a), ‘Steun de ode aan de onmisbare beroepen!’, FNV. https://www.fnv.nl/acties/odeaandeonmisbaren#/

Fernando, F. N., Hearne, Robert “Housing for Essential Service Workers During an Oil Boom: Opportunities and Policy Implications.” Journal of Housing and the Built Environment, vol. 32, no. 4, 2017, pp. 755–86, https://doi.org/10.1007/s10901-016-9539-9.

Foundational Economy Collective (2020), Manifest voor de Essentiele Economie. What comes after the pandemic?a ten-point platform for foundational renewal (wordpress.com)

Engelen, E., Froud, J. Johal, S., Salento, A., Williams, K. (2017) The grounded city: from competitivity to the foundational economy, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Volume 10, Issue 3, November 2017, Pages 407-423, https://doi.org/10.1093/cjres/rsx016

Companen (2022). Rapport voorrang bij toewijzing sociale huurwoningen, BZK, mei 2022. rapport-voorrang-bij-toewijzing-sociale-huurwoningen.pdf

CBS (2022), Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/33/spanning-op-de-arbeidsmarkt-loopt-verder-op

Boterman, W. R., Manting, D., & Musterd, S. (2018). Understanding the social geographies of urban regions through the socio‐economic and cultural dimension of class. Population Space and Place, 24(5).

Booi, H. (2020). Woonsituatie en woonwensen van leraren. Gemeente Amsterdam, Onderzoek, Informatie en Statistiek.

Bijman, D. en Lubbermans, J. (2020), Woon- en werkoverwegingen Politie Amsterdam. Een onderzoek naar de invloed van de Amsterdamse woningmarkt op de in- en uitstroom van politiemedewerkers. Amsterdam: Regioplan.

Amsterdam Urgentiewijzer (2022), Urgentiewijzer voor beroepsvoorrang, https://amsterdam.urgentiewijzer.nl/Landingpage.aspx

Amstelveenz (2019), ‘Woonbeleid Amstelveen desastreus: mensen worden stad uitgejaagd’. 14 december 2019, Amstelveenz. ‘Woonbeleid Amstelveen desastreus: mensen worden stad uitgejaagd’ - Amstelveenz Geraadpleegd op 19 januari 2023.

Ambtenarensalaris (2022), Salarisschalen primair onderwijs (PO) per 01-07-2022. Salarisschalen Primair onderwijs (PO) (ambtenarensalaris.nl)

Algemene Onderwijsbond (AOB) (2022), Torenhoog lerarentekort po groeit naar bijna 10 procent. https://www.aob.nl/nieuws/torenhoog-lerarentekort-po-groeit-naar-bijna-10-procent/

Adviesraad Migratie (2022), Realisme rond richtgetallen. Kansen en risico’s van streefcijfers en quota in het migratiebeleid. Adviesrapport ‘Realisme rond richtgetallen - Kansen en risico’s van streefcijfers en quota in het migratiebeleid’ | Publicatie | Adviesraad Migratie

Wouden, R. van der, D. Evers & R. Kuiper (2010). De veranderende positie van de nationale ruimtelijke ordening in Nederland. Ruimte en Maatschappij 2 (2-3): 6-24.

Waal, J. van der, & J. Burgers (2009). Unravelling the Global City debate on social inequality: a firm-level analysis of wage inequality in Amsterdam and Rotterdam. Urban Studies 46(13): 2715–2729.

UWV 2022). Regio in beeld: Groot Amsterdam. November 2022. Amsterdam: UWV.

Uitermark, J. & W. Nicholls (2017). Planning for social justice: strategies, dilemmas, tradeoffs. Planning Theory 16 (1): 32-50.

Uitermark, J. (2009). An in memoriam for the just city of Amsterdam. City 13 (2-3): 347-361.

Teachers Housing Association (2023). Homepage of Teachers Housing Association.  https://www.teachershousing.org.uk/ (geraadpleegd op 13 februari 2023).

Taylor, P.J. & B. Derudder (2016) World City Network: A Global Urban Analysis (second edition). London: Routledge.

Smith, N. (1996). The new urban frontier: gentrification and the revanchist city. New York: Routledge.

Senatskanzlei Berlin (2022). Vereinbarung zum Bündnis Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen im Roten Rathaus unterzeichnet. https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1218203.php

Scott, A.J. (2011). Emerging cities of the third wave. City 15 (3/4): 289-321.

Scott, A.J. (2006). Creative cities: conceptual issues and policy questions. Journal of Urban Affairs 28 (1): 1-17.

Schaar, J. van der (1987). Groei en bloei van het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid. Volkshuisvesting in theorie en praktijk. Proefschrift TU Delft. Delft: Delft University Publishers.

Savini, F., (2015), W.R. Boterman, W.P.C. van Gent & S. Majoor (2015). Amsterdam in the 21st century: geography, housing, spatial development and politics. Cities 52: 103-113.

Sassen, S. (1991). The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton University Press.

ROA (2022). Update arbeidsmarktprognoses tot 2026. Factsheet ROA-F-2022/3. Maastricht: ROA, Maastricht University.  

Reijndorp, A., L. Bijlsma, I. Nio & R. van der Wouden (2012). Nieuwe steden in de Randstad. Verstedelijking en suburbaniteit. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Raworth, K. (2017). Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist. London: Chelsea Green Publishing.

Ranci, C. (2011) Competitiveness and social cohesion in Western European cities. Urban Studies 48 (13): 2789-2804.

Peck, J. (2005). Struggling with the creative class. International Journal of Urban and Regional Research 29 (4): 740-770.

PBL (2015). De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

PBL (2014). Buitenlandse kenniswerkers in Nederland. Waar werken en wonen ze en waarom? Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Pain, K. (2017). World cities. In: D. Richardson, N. Castree, M. F. Goodchild, A. L. Kobayashi, W. Liu, & R. Marston (Eds.), International encyclopedia of geography: People, the earth, environment, and technology (pp. 1–9). Wiley-Blackwell.

NUL20 (2022). NUL20 Dashboard Woningvoorraad Amsterdam. https://www.nul20.nl/dossiers/dashboard-woningvoorraad-amsterdam.

Musterd, S. & Z. Kovacs (2013). Tailored – context-sensitive – urban policies for creative knowledge cities. In: S. Musterd & Z. Kovacs (Eds.), Place-making and policies for competitive cities, p. 315-327. Chichester: Wiley-Blackwell.

Musterd, S., M. Bontje & W. Ostendorf (2006). The changing role of old and new urban centers: the case of the Amsterdam Region. Urban Geography 27 (4): 360-387.

Musterd, S. (2014). Public housing for whom? Experiences in an era of mature neo-liberalism: The Netherlands and Amsterdam. Housing Studies 29 (4): 467-484.

Milikowski, F. (2018). Van wie is de stad. De strijd om Amsterdam. Amsterdam: Atlas Contact.

Metropoolregio Amsterdam (2022b). Vraag en aanbod woningen in Metropoolregio Amsterdam steeds verder uit elkaar. https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wimra-2021/ (22 maart 2022).

Metropoolregio Amsterdam (2022a). In 2035 16% meer inwoners in MRA, vooral groei in Amsterdam. https://www.metropoolregioamsterdam.nl/in-2035-11-meer-inwoners-in-mra-vooral-groei-in-amsterdam/ (8 juli 2022).

McCann, E.J. (2007). Inequality and politics in the creative city-region: questions of livability and state strategy. International Journal of Urban and Regional Research 31 (1): 188-196.

Marquardt, S. & D. Glaser (2020). How much state and how much market? Comparing social housing in Berlin and Vienna. German Politics, DOI: 10.1080/09644008.2020.1771696

Majoor, S. (2017). Mensen maken de stad. In: S. Majoor (red.) Mensen maken de stad. Samen werken aan de ruimtelijke en sociale aspecten van Amsterdam, p. 8-15. Amsterdam: Projectmanagementbureau Gemeente Amsterdam.

Landry, C. (2006). The art of city-making. London: Earthscan.

Landry, C. (2000). The creative city: a toolkit for urban innovators. London: Earthscan.

Kooiman, N., J. Latten & M. Bontje (2018). Human capital migration: a longitudinal perspective. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 109 (5): 644-660.

Kadi, J. & J. Lilius (2022). The remarkable stability of social housing in Vienna and Helsinki: a multi-dimensional analysis. Housing Studies, DOI: 10.1080/02673037.2022.2135170

Kadi, J. (2015). Recommodifying housing in formerly 'red’ Vienna? Housing, Theory and Society 32 (3): 247-265.

Jonkman, A., G. van Bortel & M. Elsinga (2020). Van revolutiebouw tot ruimtedieet. AGORA 36 (1): 7-10.

Husby, T., A. Weterings & J. Groot (2019). Trek van en naar de stad. Veranderingen in verhuispatronen, 1996-2018. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Hoekstra, J. (2003). Housing and the welfare state in the Netherlands: an application of Esping-Andersen’s typology. Housing, Theory and Society 20 (2): 58-71.

Hochstenbach, C. (2022). Uitgewoond. Waarom het hoog tijd is voor een nieuwe woonpolitiek. Amsterdam: Das Mag Uitgevers.

Harvey, D. (1989). From managerialism to entrepreneurialism: the transformation of governance in late capitalism. Geografiska Annaler 71B: 3–17.

Hall, P. & M. Tewdr-Jones (2020) Urban and Regional Planning (6th edition). Abingdon, Oxon / New York: Routledge.

Hall, P. (1998). Cities in civilization: culture, innovation, and urban order. New York: Pantheon Books.

Hall, P. (1966). The World Cities. London: Weidenfeld and Nicolson.

Glaeser, E. (2011). Triumph of the city: how urban spaces make us human. London: Pan Macmillan.

Gemeente Amsterdam, Onderzoek en Statistiek (2022d). Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Onderzoek en Statistiek.

Gemeente Amsterdam, Onderzoek en Statistiek (2022c). Staat van de Metropoolregio Amsterdam. https://onderzoek.amsterdam.nl/interactief/staat-van-de-metropoolregio-amsterdam.

Gemeente Amsterdam, Onderzoek en Statistiek (2022b). Bevolkingsprognose 2022-2050. https://onderzoek.amsterdam.nl/publicatie/bevolkingsprognose-2022-2050.

Gemeente Amsterdam, Onderzoek en Statistiek (2022a). De Amsterdamse bevolking sinds 1900. https://onderzoek.amsterdam.nl/artikel/de-amsterdamse-bevolking-sinds-1900.

Globalization and World Cities research network (GaWC) (2020) The world according to GaWC 2020. https://www.lboro.ac.uk/microsites/geography/gawc/world2020t.html.

Gebiedsontwikkeling.nu (2021). Vijf tips om de wooncrisis via Wenen op te lossen (auteur: Annius Hoornstra, gepubliceerd op 25 oktober 2021).  https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/vijf-tips-om-de -wooncrisis-via-wenen-op- te-lossen/.

Friedmann, J. (1986). The World City Hypothesis (editor’s introduction). Development and Change 17 (1): 69-84.

Florida, R. (2017) The new urban crisis. How our cities are increasing inequality, deepening segregation, and failing the middle class-and what we can do about it. New York: Basic Books.

Florida, R. (2002). The rise of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community, and everyday life. New York: Basic Books.

Federaal Planbureau (2022). Bevolkingsvooruitzichten 2021-2070. https://www.plan.be/databases/data-35-nl-bevolkingsvooruitzichten_2021_2070

Faas, M. (2022). Vergeet de stikstofcrisis, ‘No net land take’ komt eraan. Stadszaken, 2 december 2022. https://stadszaken.nl/artikel/4778/vergeet-de-stikstofcrisis-no-net-land-take-komt-eraan

Fielding, A.J. (1992). Migration and social mobility: South East England as an escalator region. Regional Studies 26 (1): 1-15.

Fainstein, S.S. (2010). The just city. Ithaca/ London: Cornell University Press.

Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity Press.

Engelen, E., Froud, J. Johal, S., Salento, A., Williams, K. (2017). The grounded city: from competitivity to the foundational economy, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 10 (3): 407-423.

Engelen, E., S. Johal, A. Salento & K. Williams (2014). How to build a fairer city. The Guardian, 24 September 2014.

Dessouroux, C., R. Bensliman, N. Bernard, S. de Laet, F. Demonty, P. Marissal & J. Surkyn (2016). Huisvesting in Brussel: diagnose en uitdagingen. BSI Synthesenota. Brussels Studies 99, http://journals.openedition.org/brussels/1352 , DOI: 10.4000/brussels.1352

Derudder, B. (2020). World/ Global Cities. In: Kobayashi, A. (ed.) International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition), p. 291-296. Elsevier.

Department of Education (2023). Salaries and benefits.  https://getintoteaching.education.gov.uk/salaries-and-benefits.

De Morgen (2022). Lerarentekort in Brussel met helft gestegen in half jaar tijd: ‘Op extra volk reken ik niet meer’. 7 juni 2022. https://www.demorgen.be/nieuws/lerarentekort-in-brussel-met-helft-gestegen-in-half-jaar-tijd-op-extra-volk-reken-ik-niet-meer~b8c3c4a7/

DEAL (Doughnut Economics Action Lab), Biomimicry 3.8, Circle Economy & C40 Cities (2020). The Amsterdam City Doughnut, a tool for transformative action.

Coin Street Community Builders (2023). Applying for homes at Coin Street. Website van Coin Street Community Builders. https://coinstreet.org/community/housing/applying-homes-coin-street.

CBS (2022). Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/33/spanning-op-de-arbeidsmarkt-loopt-verder-op (17 augustus 2022).

Cammen, H. van der & L. de Klerk (1999). Ruimtelijke ordening: van plannen komen plannen. De ontwikkelingsgang van de ruimtelijke ordening in Nederland (4e druk). Utrecht: Het Spectrum.

Co-operatives UK (2023). Camden Teachers Tenants Cooperatives.  https://www.uk.coop/directory/camden-teachers-tenants-co-operative (geraadpleegd op 13 februari 2023).

Buck, N., I. Gordon, A. Harding & I. Turok (2005). Changing cities: rethinking urban competitiveness, cohesion and governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bruzz.be (2022). Coronacrisis heeft sociale ongelijkheid in Brussel nog versterkt. 16 mei 2022. https://www.bruzz.be/samenleving/coronacrisis-heeft-sociale-ongelijkheid-brussel-nog-versterkt-2022-05-16

Boterman. W.R., S. Musterd & D. Manting (2021). Multiple dimensions of residential segregation. The case of the metropolitan area of Amsterdam, Urban Geography, 42 (4):  481-506.

Boterman, W. & W. van Gent (2023). Making the middle-class city. The politics of gentrifying Amsterdam. New York: Palgrave Macmillan.

Booi, H., W.R. Boterman & S. Musterd (2021). Staying in the city or moving to the suburbs? Unravelling the moving behaviour of young families in the four big cities in the Netherlands. Population, Space and Place 27:e2398. https://doi.org/10.1002/psp.2398

Booi, H. & W.R. Boterman (2020). Changing patterns in residential preferences for urban or suburban living of city dwellers. Journal of Housing and the Built Environment 35: 93–123.

Bontje, M., S. Musterd & B. Sleutjes (2017). Skills and cities: knowledge workers in Northwest-European cities. International Journal of Knowledge-Based Development 8 (2): 135-153.

Bontje, M. (2001). The challenge of planned urbanization. Urbanisation and national urbanization policy in the Netherlands in a Northwest-European perspective. PhD thesis,  University of Amsterdam.

Begg, I. (1999). Cities and competitiveness. Urban Studies 36 (5-6): 795-809.

Beekers, W. (2015b). 2014, Parlementarie enquête woningcorporaties. Uithuilen en opnieuw beginnen. In: Canon Volkshuisvesting, https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/details.php?cps=19&canon_id=477 .

Beekers, W. (2015a). 1995, Operatie Heerma. Woningcorporaties op eigen benen. In: Canon Volkshuisvesting, https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/details.php?cps=21&canon_id=489 .

Beaverstock, J.V., R.G. Smith & P.J. Taylor (2000) World-city network: a new metageography? Annals of the Association of American Geographers 90: 123-134.

Bassens, D. & S. de Boeck (2022). De essentiële economie. Motor voor een sociaal-ecologische transitie. Brussel: ASP.

Baggerman. K. (2022). Terugval buy-to-let komt niet alleen door Hugo de Jonge. Stadszaken, 10 november 2022. https://stadszaken.nl/artikel/4722/terugval-buy-to-let-komt-niet-alleen-door-hugo-de-jonge

Bijman, D. en Lubbermans, J. (2020), Woon- en werkoverwegingen Politie Amsterdam. Een onderzoek naar de invloed van de Amsterdamse woningmarkt op de in- en uitstroom van politiemedewerkers. Amsterdam: Regioplan.