Bijlage 3: Voorwaarden voor deelname
voorrangsregeling 

Politie:

 • een functie in de uitvoering volgens het Landelijk functiehuis Nederlandse Politie

Onderwijs:

 • bevoegd leerkracht primair onderwijs (ook speciaal onderwijs)
 • bevoegd docent voortgezet onderwijs (eerste- of tweedegraads)

Zorg:

 • bevoegd verpleegkundige
 • bevoegd verzorgende IG
 • gezinscoach jeugd, gezinsmanager jeugd
 • begeleider gehandicaptenzorg
 • doktersassistent, apothekersassistent, operatieassistent
 • praktijkondersteuner huisarts
 • anesthesiemedewerker

Bron: Gemeente Amsterdam (2022), Voorrang op huurwoningen voor onderwijs, zorg en politie’. Gemeente Amsterdam, Servicecentrum Welzijn en Zorg, website. https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/servicecentrum-onderwijs/voorrang-huurwoningen-onderwijs-zorg/#h5ca8f25d-897b-4c1b-bdc7-cdcb49a419b6

Beroepsvoorrang geldt voor de volgende functiegroepen en categorieën:

Om met voorrang een huurwoning te krijgen moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • U werkt in Amsterdam
 • U had de afgelopen 12 maanden geen zelfstandige woonruimte binnen een straal van 20 km van uw werklocatie.
 • Een van de onderstaande woonsituaties is van toepassing:
 • Uw tijdelijk huurcontract of campuscontract loopt af en daarom moet u binnen 1 jaar uw woonruimte verlaten.
 • U woont buiten een straal van 20 kilometer van uw werklocatie. Deze afstand wordt hemelsbreed gemeten
 • U hebt geen zelfstandige woonruimte.
 • U hebt nu een jongerenwoning of een sociale huurwoning van een woningcorporatie en u wilt doorstromen naar een middeldure huurwoning.
 • Uw werkgever ondersteunt uw aanvraag.
 • U hebt een vast contract of een contract voor minimaal 1 jaar voor ten minste 28 uur per week in een van onderstaande functies.
Functiegroepen en categorieën