Bijlage 1: Overzicht van beroepsgroepen per term

Drinkwater

Gas en elektriciteit

Olievoorziening

ICT/Telecom

Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS

Scheepvaart-afwikkeling

Effectenverkeer

Elektronisch berichtenverkeer en informatie-verschaffing aan burgers

Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000

Inzet defensie

Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven

Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken

Massaal giraal betalingsverkeer

Toonbank-betalingsverkeer

Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal

Grootschalige productie/ verwerking en/of opslag chemische stoffen

Vlucht- en vliegtuig-afhandeling

Keren en beheren waterkwantiteit

Spraakdienst en SMS

Internettoegang en dataverkeer

Internet en datadiensten

Noodzakelijke overheidsprocessen van Rijk, provincie en gemeente

Continuïteit hulpverlenings-diensten

Brandweer

Drinkwater

Drinkwater-voorziening

Supermarkt-medewerkers

Distributie-medewerkers

Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang

Ouderenzorg

Schoonmaak

Openbaar vervoer

Huisvesting

Chauffeurs

Boa's

Post- en pakketbezorgers

Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)

Basisregistraties personen en organisaties

Digitale overheidsprocessen

Vervoer van afval en vuilnis

Media en communicatie

Vervoer van afval en vuilnis

Transport van brandstoffen

Openbaar vervoer

Zorg

Zorg

Zorg

Politie

Politie

Politie

Politie

Landelijk transport en distributie elektriciteit

Gasproductie, landelijk transport en distributie

Voedselvoorziening

Voedselvoorziening

Voedselvoorziening

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Zorg

Maatschappelijk

Onmisbaar

Vitaal

Cruciaal

Essentieel

In bovenstaande figuur zijn de in kleur aangegeven woorden beroepsgroepen die in andere lijsten niet voorkomen.


Bron: NCTV (2022), FNV (2021a), FNV (2021b), Foundational Economy Collective (2020), Gemeente Amsterdam (2022c).