Beeld: Unsplash / Marc Kleen

4.5 Conclusie

Dit hoofdstuk heeft laten zien dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de woningmarkt in Amsterdam en de MRA voor werknemers in de sleutelberoepen verslechterd is. Zowel bij het Rijk als bij gemeenten is recent beleid voorgesteld dat de positie in beginsel zou kunnen verbeteren. Echter, in hoeverre dat inderdaad het geval zal zijn, is nu nog niet empirisch vast te stellen.