In dit magazine deelt de masteropleiding Urban Management een greep uit de opbrengsten van het afgelopen studiejaar. Welke bijzondere momenten en excursies hebben we met elkaar meegemaakt? Waar hebben onze studenten aan gewerkt voor Opdracht in de Stad? Hoe wordt teruggekeken op de Midterm Review waarbij de opleiding is beoordeeld? Wat gebeurt eigenlijk in het vak Persoonlijke Ontwikkeling? Ook delen we enkele student- en alumniportretten en stellen de docenten en andere medewerkers zich voor. Hiermee geven we een glimp van wat er in de opleiding gedurende het studiejaar gaande is. Een glimp, want voor het delen van de spannende afstudeeronderzoeken is het nog te vroeg en de boeiende essays die gedurende het jaar worden geschreven vragen te veel plek voor een online magazine.

Wat opvalt in deze verzameling is dat de opleiding keer op keer als warm wordt betiteld, vanwege de betrokken docenten en hechte groep studenten. Ook wordt de opleiding als intens ervaren! Er wordt hard gewerkt en veel geleerd, met grote persoonlijke en inhoudelijke groei als uitkomst. Daar mogen we trots op zijn.   

De zomerstop staat voor de deur. Ik wil iedereen bedanken voor de waardevolle inzet voor de master en wens jullie een welverdiend moment van rust en bezinning!

Met hartelijke groeten,

Els Beukers (opleidingsmanager master Urban Management)


PS: Vrijdag 9 september 2022 starten we weer met onze jaarlijkse Kick Off!

VOORWOORD