Ik (Esmee, onderzoeker bij het lectoraat Jeugdzorg) ga in gesprek met Simone (leerbegeleider Levvel) en Marieke (docent HvA) over de pilot van de leerwerkplaats. Deze eerste groep studenten begon in februari 2022 aan hun stage bij Levvel binnen de Leerwerkplaats en Marieke en Simone hebben hen begeleid. Ik spreek hen over deze eerste fase tot juni 2022.

EEN DYNAMISCH DUO
Interview met de leerbegeleider en de docent binnen de leerwerkplaats

Esmee:
Wat vinden jullie van de Pilot tot nu toe?

Simone: Ik ben heel blij dat de pilot er is. Toen ik nog werkte bij Lijn5 was ik al aan het nadenken hoe studenten beter voorbereid kunnen worden op het werken in de leefgroepen. Toen Lijn5 fuseerde met Levvel vond ik het dan ook fantastisch om te merken dat Levvel hier ook mee bezig was en dat ik hieraan kon bijdragen in de Leerwerkplaats.  

Marieke: Ik sluit me hierbij aan. Ik vind het ook heel erg nodig dat het nu gebeurt. Ik dacht hier ook al over na toen ik in de praktijk werkte, als jeugdzorgwerker in de leefgroepen. Toen ik de overstap maakte naar de HvA hoopte ik al dat ik een kans zou krijgen om bij te dragen aan een betere aansluiting tussen onderwijs en residentiële jeugdhulp.  

Esmee:
En wat is de reden dat het zo nodig is volgens jullie

Simone: Dat bespreek ik ook regelmatig met jou Marieke, dat het zo’n ontdekkingsreis is waarbij ik elke week weer verbaasd ben over hoe het gegaan is en wat de opbrengst is. Want in theorie bedenken we dit natuurlijk allemaal met elkaar, jullie op de HvA en gezamenlijk in het project van de leerwerkplaats. En nu zie je hoe het in de praktijk uitpakt en hoe studenten zich opstellen en hoe de dynamiek is, wat het oplevert en wat ze zelf meebrengen. Dan denk ik: dit is het gewoon! Elke week weer doen ze ons versteld staan! 

Marieke: Omdat het reguliere aanbod van de sociale opleidingen niet gespecificeerd genoeg is voor het opleiden van professionals binnen de 24-uurszorg. Dat is één van de redenen waarom mensen uitvallen. En ook vind ik het concept van sámen met de praktijk het onderwijs ontwikkelen heel mooi. Niet wij als hogeschool vanuit een ivoren toren, dat we denken alles te weten en alles te kunnen ontwikkelen. Nee, je hebt daar echt die praktijk bij nodig.   

Marieke: Ik ben heel trots op hoe het nu staat. Ik heb de uitwerking voor de meeste lesdagen gedaan, maar met input van collega’s van Levvel én van de opleiding. We hebben gezamenlijk, ook in de projectgroep, de opdrachten ontwikkeld. We hebben de belangrijke thema's uit de praktijk gehaald, én uit de literatuur. Het is belangrijk dat studenten de link kunnen leggen en ervaren tussen de theorie en dat wat er gebeurt in de praktijk.   

Esmee:
Hoe is de inhoud van het lesprogramma tot stand gekomen? 
Hoe geven ze dat terug?
Esmee:
Wat zijn de reacties van de studenten? 

Marieke: De studenten herkennen het als een programma dat heel erg aansluit bij hun praktijksituatie. En dat geven ze ook voortdurend terug.  

Simone: Ja, de onderwerpen staan heel erg dicht bij de praktijk. De studenten hebben ons teruggeven dat ze het een enorme meerwaarde vinden dat het zo praktisch ingericht is, dat ze eigenlijk alles wat ze krijgen meteen herkennen en kunnen toepassen, of dat ze er toevallig net er mee bij bezig geweest zijn. Dat vind ik heel fijn.

Marieke: Dat zeggen ze letterlijk. We bevragen ze regelmatig aan het eind van de wekelijkse lesdag. Er wordt consequent teruggegeven: “Dit is echt precies wat we nodig hebben in het werken in de praktijk”. Het zijn de herkenbare thema's, dingen waar we tegenaan lopen waar ze ook collega's mee zien worstelen. We hebben ook ingebouwd dat er een mate van flexibiliteit in het programma zit. Dus op het moment dat we merken dat er eigenlijk behoefte is aan intervisie dan maken we daar tijd voor vrij. Want de student zit dan met een vraagstuk dat ook vaak herkend wordt door de anderen. De kunst voor ons is om dat dan te linken aan de theorie. We vinden het heel belangrijk om in te kunnen spelen op wat er speelt.  

Esmee:
Nou ik ben heel benieuwd hoe het in het vervolg zal gaan, vast nuttig om hier binnenkort nog eens over in gesprek te gaan. Bedankt voor jullie tijd!
En wat zijn dingen die jullie in de toekomst willen aanpakken?

Marieke: Ja we hebben echt interessante feedback gekregen van de studenten waar we mee aan de slag willen, en ideeën die daaruit voortkomen zijn bijvoorbeeld dat studenten aan het begin een korte presentatie houden van hun eigen stage, zodat ze van elkaar leren, en dat we studenten meer verantwoordelijk willen maken voor de invulling van delen van de les, bijvoorbeeld door het om beurten bedenken van een check-in vraag. En we willen nog verder schaven aan hoe de studenten beoordeeld worden. We zoeken naar een manier om samen de beoordeling vorm te geven, waarbij zowel de docent, de praktijk als de student een stem hebben.

Ik (Esmee, onderzoeker bij het lectoraat Jeugdzorg) ga in gesprek met Simone (leerbegeleider Levvel) en Marieke (docent HvA) over de pilot van de leerwerkplaats. Deze eerste groep studenten begon in februari 2022 aan hun stage bij Levvel binnen de Leerwerkplaats en Marieke en Simone hebben hen begeleid. Ik spreek hen over deze eerste fase tot juni 2022.

Subtitle

EEN DYNAMISCH DUO
Interview met de leerbegeleider en de docent binnen de leerwerkplaats

Simone: Ik ben heel blij dat de pilot er is. Toen ik nog werkte bij Lijn5 was ik al aan het nadenken hoe studenten beter voorbereid kunnen worden op het werken in de leefgroepen. Toen Lijn5 fuseerde met Levvel vond ik het dan ook fantastisch om te merken dat Levvel hier ook mee bezig was en dat ik hieraan kon bijdragen in de Leerwerkplaats.  

Marieke: Ik sluit me hierbij aan. Ik vind het ook heel erg nodig dat het nu gebeurt. Ik dacht hier ook al over na toen ik in de praktijk werkte, als jeugdzorgwerker in de leefgroepen. Toen ik de overstap maakte naar de HvA hoopte ik al dat ik een kans zou krijgen om bij te dragen aan een betere aansluiting tussen onderwijs en residentiële jeugdhulp.  

Wat vinden jullie van de Pilot tot nu toe?
Esmee:

Marieke: Omdat het reguliere aanbod van de sociale opleidingen niet gespecificeerd genoeg is voor het opleiden van professionals binnen de 24-uurszorg. Dat is één van de redenen waarom mensen uitvallen. En ook vind ik het concept van sámen met de praktijk het onderwijs ontwikkelen heel mooi. Niet wij als hogeschool vanuit een ivoren toren, dat we denken alles te weten en alles te kunnen ontwikkelen. Nee, je hebt daar echt die praktijk bij nodig.   

En wat is de reden dat het zo nodig is volgens jullie
Esmee:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque auctor eros, eget cursus est. Duis pharetra vel orci varius pulvinar. Vestibulum lacinia est pretium lacus porttitor, rutrum lacinia arcu finibus. Sed non odio velit. Sed non accumsan eros, non condimentum massa. Vestibulum velit magna, egestas auctor metus ut, vehicula venenatis massa. Nam gravida vel eros quis faucibus. Suspendisse potenti. Morbi hendrerit ipsum efficitur ante tincidunt pretium. Nulla posuere vehicula dolor, in dignissim ligula tincidunt at. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque auctor eros, eget cursus est. Duis pharetra vel orci varius pulvinar. Vestibulum lacinia est pretium lacus porttitor, rutrum lacinia arcu finibus. Sed non odio velit. Sed non accumsan eros, non condimentum massa. Vestibulum velit magna, egestas auctor metus ut, vehicula venenatis massa. Nam gravida vel eros quis faucibus. Suspendisse potenti. Morbi hendrerit ipsum efficitur ante tincidunt pretium. Nulla posuere vehicula dolor, in dignissim ligula tincidunt at.

Hoe is de inhoud van het lesprogramma tot stand gekomen? 
Esmee:

Marieke: De studenten herkennen het als een programma dat heel erg aansluit bij hun praktijksituatie. En dat geven ze ook voortdurend terug.  

Wat zijn de reacties van de studenten? 
Esmee:

Marieke: Ja we hebben echt interessante feedback gekregen van de studenten waar we mee aan de slag willen, en ideeën die daaruit voortkomen zijn bijvoorbeeld dat studenten aan het begin een korte presentatie houden van hun eigen stage, zodat ze van elkaar leren, en dat we studenten meer verantwoordelijk willen maken voor de invulling van delen van de les, bijvoorbeeld door het om beurten bedenken van een check-in vraag. En we willen nog verder schaven aan hoe de studenten beoordeeld worden. We zoeken naar een manier om samen de beoordeling vorm te geven, waarbij zowel de docent, de praktijk als de student een stem hebben.

En wat zijn dingen die jullie in de toekomst willen aanpakken?
Esmee: