De leerwerkplaats –wat is het?

Dit project is een samenwerking

tussen Levvel en de HvA.

Met medewerking van: Leonieke Boendermaker,

Met dank aan:

De leerwerkplaats - wat is het?

Om deze toekomstige professionals goed voor te bereiden op het werken in de 24-uurs zorg, is de opleiding Social Work  en het lectoraat Jeugdzorg van de Hogeschool van Amsterdam samen met Levvel (specialistische jeugdhulp) aan de slag gegaan om een andere manier van begeleiden en lesgeven te ontwikkelen voor studenten die stagelopen in leefgroepen voor jongeren. Dat gebeurt in de leerwerkplaats ‘leren werken in de 24-uurszorg’. Het project waarbinnen de leerwerkplaats is ontwikkeld liep van medio 2020 t/m februari 2023. Een pilot met een klein aantal studenten maakte deel uit van het project. 

Binnen dit project is gezamenlijk een opleidingsprogramma ontwikkeld waarin onderwerpen aan bod komen die direct van belang zijn voor het werk in de leefgroep. Aan de basis van dit opleidingsprogramma ligt het gezamenlijk ontwikkelde praktijkprofiel ‘werken in de 24-uurszorg (jeugd)’. Het praktijkprofiel bevat een beschrijving van de kernthema’s van het werk in leefgroepen (het ‘wat’) en de activiteiten die daarbij horen (het ‘hoe’). Studenten van de verschillende leefgroepen komen wekelijks bijeen en krijgen les van een docent van de opleiding en een leerbegeleider van Levvel. Kernthema’s van het werk in de leefgroepen komen aan de orde, opdrachten worden besproken en studenten reflecteren op het werk met de jongeren in de groep, de samenwerking met collega’s in een team en het werken in een organisatie.  

In dit e-magazine kun je meer lezen over wat er allemaal is ontwikkeld binnen de leerwerkplaats en wat de ervaringen zijn met de leerwerkplaats.  

Studenten die de opleiding Social Work doen, kunnen ervoor kiezen om stage te gaan lopen in de 24-uurszorg voor jeugd. Jongeren die binnen de 24-uurszorg komen, hebben bijvoorbeeld gedrags- en/of mentale problemen of een licht verstandelijke beperking. Er is in dit werkveld dringend behoefte aan professionals die in leefgroepen een veilig leefklimaat kunnen garanderen, oog hebben voor de behoeften van individuele bewoners en de ontwikkeling van bewoners ondersteunen en stimuleren. 

Leren werken in de 24-uurs zorg