In semester 1 jaar 4 van de opleiding gaan we een uitdagend project doen met de gemeentelijke ombudsman, de buurtcampus HvA en de Drexel University Phialdelphia. Esther Koster neemt je alvast mee in dit reisavontuur dat na de zomer gaat starten…

Ga je mee op reis?

Eén van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd is sociale rechtvaardigheid. Wanneer dit in een samenleving ontbreekt, leidt dat tot ongelijkheid, spanningen en sociale problemen. Met name in de grote stad worden de verschillen steeds groter en zichtbaarder. Wat rechtvaardig is, en wat een rechtvaardige stad is, is trouwens niet eenduidig. Je kan daar tal van visies op vinden, bijv. in het essay van Erwin Buitelaar en dit artikel van Platform31.

Voordat je je rugzak of koffer pakt en van de zomervakantie gaat genieten, vertellen we je in dit artikel graag wat meer over de “rechtvaardige stedenreis” die jij volgend jaar in project jaar 4 gaat maken. We hebben een boeiende bestemming en aansprekend reisgezelschap gevonden en geloven (beloven?) dat deze reiservaring je zal inspireren én zal voorbereiden op de afstudeerreis die je daarna staat te wachten.

Hoe de reis begon
Ga je mee op reis?

Buurtconferentie in Oost november 2022

Greep uit adviezen van studenten project jaar 4 2022-2023

-          Luister écht naar behoeften van bewoners en informele organisaties. Bewoners voelen zich niet gehoord door gemeente en professionals en missen het menselijk contact. “Ze hebben mooie verhalen of gebruiken dure woorden, maar kunnen nooit echt iets voor ze betekenen”.    

    

-          Nodig beleidsmakers en andere ambtenaren uit in de buurt, en laat ze meelopen met maatschappelijke organisaties. Zorg dat professionals zich weer meer manifesteren in de leefwereld van de burgers.

  

-          Neem sneller het heft in handen en focus meer op street-level bureaucracy. Voorkom lange en onoverzichtelijke wachtlijsten voor hulp. Nu ontstaan informele initiatieven die informele hulp bieden aan bewoners, omdat de formele hulp niet voldoende of passend is.

-          Dring de overregulering terug en vereenvoudig procedures. Buurtbewoners raken soms verdronken in een lang en ingewikkeld bureaucratisch proces. Kleine lokale initiatieven mijden de bureaucratische procedures en richten zich op hun eigen netwerk.

Helaas is dat niet altijd het geval. Burgers botsen in hun leefwereld maar al te vaak met de digitale en bureaucratische systemen en politiek van de overheid, en raken het vertrouwen in de overheid kwijt. Dit kwam ook duidelijk uit het etnografisch onderzoek van onze studenten naar voren:

Komend schooljaar 2023-2024 breiden we het samenwerkingsnetwerk uit met onze nieuwe opdrachtgever: de Ombudsman van de metropoolregio Amsterdam, Munish Ramlal. De ombudsman is de critical friend van de overheid. De ombudsman houdt toezicht op het handelen van de gemeente en controleert of de gemeentelijke dienstverlening open, respectvol, betrokken en eerlijk is. Zij beoordeelt over de kwaliteit van de publieke diensten volstaat en of de overheid zich houdt aan de eigen regels van behoorlijkheid.

Drie jaar geleden zijn we gestart met een internationale samenwerking om het thema van sociale rechtvaardigheid te onderzoeken met studenten van de Drexel University in Philadelphia, USA. We zaten midden in coronatijd en bespraken in wekelijkse Zoom sessies met de “Phillies” hoe Amsterdam en Philadelphia verschilden in hun aanpak van onrechtvaardigheid en hoe lokale overheid en andere actoren zouden kunnen bijdragen aan een meer rechtvaardige stad. Zie ook dit filmpje dat in 2021 van deze samenwerking werd gemaakt.

Na twee jaar wilden we het vraagstuk van (on)rechtvaardigheid meer met eigen ogen zien en ervaren in de stad. Voelen hoe ingewikkeld en verweven het is. Daarom zijn we vorig jaar ook gaan samenwerken met de HvA buurtcampussen en het HvA Center of Expertise Rechtvaardige Stad. We hebben het klaslokaal verplaatst naar de buurtcampussen in Amsterdam Oost, Zuidoost en Nieuw-West. Daar werkten studenten zes weken lang aan een etnografisch veldonderzoek. Zie ook deze website met twee filmpjes waarin studenten meer vertellen over dit project.

Reisperikelen
Een nieuwe reisgenoot

Die kloof tussen burger en overheid speelt natuurlijk al langer, dat weten we allemaal. Het vertrouwen van Nederlanders in de overheid en politiek is op een historisch dieptepunt beland. Om dat vertrouwen te verhogen, moet het openbaar bestuur door het oog van de burger leren kijken, zegt antropoloog en bestuurskundige Nanke Verloo in de Van Slingelandtlezing van 2022.

Journalist Sinan Can schreef daar ook een mooi artikel over, over de breuklijnen die overal in samenlevingen aan het ontstaan zijn en het belang van liefdevolle bestuurders en ambtenaren. Zijn oproep: Ga als beleidsmaker eens in de armste wijk van Nederland zitten. 

Ook de Amsterdamse ombudsman constateert dat het essentieel is dat ambtenaren de mens achter de klacht (blijven) zien. Ze moeten minder droge beleidsanalyses maken, en meer de straat op gaan om te horen en te zien wat er speelt. Bestuurders, raadsleden en ambtenaren hebben immers een publieke opdracht. Hun taak is te werken aan een overheid die wordt vertrouwd.

Wat je gaat doen op deze reis? De opdracht die de Ombudsman ons heeft gegeven is het testen van de gemeentelijke dienstverlening aan de principes van behoorlijkheid. Met je projectgroep ga je de bureaucratische reis van individuele burgers of ondernemers in het landschap van instellingen in kaart brengen in een zogeheten “citizen journey map”. Je gaat testen hoe burgervriendelijk de gemeentelijke dienstverlening is en in hoeverre beleidskeuzes in individuele cases kloppend of tegenstrijdig zijn. Eigenlijk vormen we een soort ‘Keuringsdienst van Publieke Waarde’, analoog aan het bestaande consumentenprogramma Keuringsdienst van waarde.

 

Aan het einde van je reis lever je een aansprekende ‘agenderingsreportage’ op die je tijdens de eindconferentie in de centrale OBA met betrokken partijen bespreekt in een “doorbraak”-tafelgesprek. We worden daarin ook geholpen door nog een samenwerkingspartner: het Instituut voor Publieke Waarden, een expert in actieonderzoek. Zij zullen ons meer leren over de doorbraakmethode waar zij al een tijd succesvol gebruik van maken. Luister maar eens naar de podcast van Stuurloos met Albert Jan Kruiter, directeur van het Instituut voor Publieke Waarden.

Wat deze reis je gaat brengen? Doorleefde kennis en ervaring op met beleid, werkwijzen en hiaten in de gemeentelijke dienstverlening, terwijl je zorgt dat burgers én ambtenaren zich meer gehoord en gezien voelen. Zo draag je in dit project bij aan de verbetering van de rechtvaardigheid voor individuele burgers én de gemeentelijke dienstverlening. Dus graag tot ziens bij project jaar 4, een reis om nooit te vergeten!

Tot slot: Als je meer wil weten over de visie van de ombudsman, luister dan naar deze podcast of lees zijn column. Wist je trouwens dat onze opdrachtgever ook dj is en niet schroomt om zijn muzikale kwaliteiten in te zetten om contact te leggen met burgers? Wie weet draait ie voor ons ook nog een keer 😉 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/van-een-dj-set-voor-daklozen-tot-een-ombulance-de-amsterdamse-ombudsman-zoekt-burgers-zelf-op~bd2d351a/

Het reisprogramma

In semester 1 jaar 4 van de opleiding gaan we een uitdagend project doen met de gemeentelijke ombudsman, de buurtcampus HvA en de Drexel University Phialdelphia. Esther Koster neemt je alvast mee in dit reisavontuur dat na de zomer gaat starten…

Ga je mee op reis?

Wat je gaat doen op deze reis? De opdracht die de Ombudsman ons heeft gegeven is het testen van de gemeentelijke dienstverlening aan de principes van behoorlijkheid. Met je projectgroep ga je de bureaucratische reis van individuele burgers of ondernemers in het landschap van instellingen in kaart brengen in een zogeheten “citizen journey map”. Je gaat testen hoe burgervriendelijk de gemeentelijke dienstverlening is en in hoeverre beleidskeuzes in individuele cases kloppend of tegenstrijdig zijn. Eigenlijk vormen we een soort ‘Keuringsdienst van Publieke Waarde’, analoog aan het bestaande consumentenprogramma Keuringsdienst van waarde.

 

Aan het einde van je reis lever je een aansprekende ‘agenderingsreportage’ op die je tijdens de eindconferentie in de centrale OBA met betrokken partijen bespreekt in een “doorbraak”-tafelgesprek. We worden daarin ook geholpen door nog een samenwerkingspartner: het Instituut voor Publieke Waarden, een expert in actieonderzoek. Zij zullen ons meer leren over de doorbraakmethode waar zij al een tijd succesvol gebruik van maken. Luister maar eens naar de podcast van Stuurloos met Albert Jan Kruiter, directeur van het Instituut voor Publieke Waarden.

Wat deze reis je gaat brengen? Doorleefde kennis en ervaring op met beleid, werkwijzen en hiaten in de gemeentelijke dienstverlening, terwijl je zorgt dat burgers én ambtenaren zich meer gehoord en gezien voelen. Zo draag je in dit project bij aan de verbetering van de rechtvaardigheid voor individuele burgers én de gemeentelijke dienstverlening. Dus graag tot ziens bij project jaar 4, een reis om nooit te vergeten!

Tot slot: Als je meer wil weten over de visie van de ombudsman, luister dan naar deze podcast of lees zijn column. Wist je trouwens dat onze opdrachtgever ook dj is en niet schroomt om zijn muzikale kwaliteiten in te zetten om contact te leggen met burgers? Wie weet draait ie voor ons ook nog een keer 😉 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/van-een-dj-set-voor-daklozen-tot-een-ombulance-de-amsterdamse-ombudsman-zoekt-burgers-zelf-op~bd2d351a/

Het reisprogramma

Die kloof tussen burger en overheid speelt natuurlijk al langer, dat weten we allemaal. Het vertrouwen van Nederlanders in de overheid en politiek is op een historisch dieptepunt beland. Om dat vertrouwen te verhogen, moet het openbaar bestuur door het oog van de burger leren kijken, zegt antropoloog en bestuurskundige Nanke Verloo in de Van Slingelandtlezing van 2022.

Journalist Sinan Can schreef daar ook een mooi artikel over, over de breuklijnen die overal in samenlevingen aan het ontstaan zijn en het belang van liefdevolle bestuurders en ambtenaren. Zijn oproep: Ga als beleidsmaker eens in de armste wijk van Nederland zitten. 

Ook de Amsterdamse ombudsman constateert dat het essentieel is dat ambtenaren de mens achter de klacht (blijven) zien. Ze moeten minder droge beleidsanalyses maken, en meer de straat op gaan om te horen en te zien wat er speelt. Bestuurders, raadsleden en ambtenaren hebben immers een publieke opdracht. Hun taak is te werken aan een overheid die wordt vertrouwd.

Greep uit adviezen van studenten project jaar 4 2022-2023

-          Luister écht naar behoeften van bewoners en informele organisaties. Bewoners voelen zich niet gehoord door gemeente en professionals en missen het menselijk contact. “Ze hebben mooie verhalen of gebruiken dure woorden, maar kunnen nooit echt iets voor ze betekenen”.    

    

-          Nodig beleidsmakers en andere ambtenaren uit in de buurt, en laat ze meelopen met maatschappelijke organisaties. Zorg dat professionals zich weer meer manifesteren in de leefwereld van de burgers.

  

-          Neem sneller het heft in handen en focus meer op street-level bureaucracy. Voorkom lange en onoverzichtelijke wachtlijsten voor hulp. Nu ontstaan informele initiatieven die informele hulp bieden aan bewoners, omdat de formele hulp niet voldoende of passend is.

-          Dring de overregulering terug en vereenvoudig procedures. Buurtbewoners raken soms verdronken in een lang en ingewikkeld bureaucratisch proces. Kleine lokale initiatieven mijden de bureaucratische procedures en richten zich op hun eigen netwerk.

Reisperikelen
Een nieuwe reisgenoot
Hoe de reis begon

Helaas is dat niet altijd het geval. Burgers botsen in hun leefwereld maar al te vaak met de digitale en bureaucratische systemen en politiek van de overheid, en raken het vertrouwen in de overheid kwijt. Dit kwam ook duidelijk uit het etnografisch onderzoek van onze studenten naar voren:

Komend schooljaar 2023-2024 breiden we het samenwerkingsnetwerk uit met onze nieuwe opdrachtgever: de Ombudsman van de metropoolregio Amsterdam, Munish Ramlal. De ombudsman is de critical friend van de overheid. De ombudsman houdt toezicht op het handelen van de gemeente en controleert of de gemeentelijke dienstverlening open, respectvol, betrokken en eerlijk is. Zij beoordeelt over de kwaliteit van de publieke diensten volstaat en of de overheid zich houdt aan de eigen regels van behoorlijkheid.

Drie jaar geleden zijn we gestart met een internationale samenwerking om het thema van sociale rechtvaardigheid te onderzoeken met studenten van de Drexel University in Philadelphia, USA. We zaten midden in coronatijd en bespraken in wekelijkse Zoom sessies met de “Phillies” hoe Amsterdam en Philadelphia verschilden in hun aanpak van onrechtvaardigheid en hoe lokale overheid en andere actoren zouden kunnen bijdragen aan een meer rechtvaardige stad. Zie ook dit filmpje dat in 2021 van deze samenwerking werd gemaakt.

Na twee jaar wilden we het vraagstuk van (on)rechtvaardigheid meer met eigen ogen zien en ervaren in de stad. Voelen hoe ingewikkeld en verweven het is. Daarom zijn we vorig jaar ook gaan samenwerken met de HvA buurtcampussen en het HvA Center of Expertise Rechtvaardige Stad. We hebben het klaslokaal verplaatst naar de buurtcampussen in Amsterdam Oost, Zuidoost en Nieuw-West. Daar werkten studenten zes weken lang aan een etnografisch veldonderzoek. Zie ook deze website met twee filmpjes waarin studenten meer vertellen over dit project.Eén van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd is sociale rechtvaardigheid. Wanneer dit in een samenleving ontbreekt, leidt dat tot ongelijkheid, spanningen en sociale problemen. Met name in de grote stad worden de verschillen steeds groter en zichtbaarder. Wat rechtvaardig is, en wat een rechtvaardige stad is, is trouwens niet eenduidig. Je kan daar tal van visies op vinden, bijv. in het essay van Erwin Buitelaar en dit artikel van Platform31.

Voordat je je rugzak of koffer pakt en van de zomervakantie gaat genieten, vertellen we je in dit artikel graag wat meer over de “rechtvaardige stedenreis” die jij volgend jaar in project jaar 4 gaat maken. We hebben een boeiende bestemming en aansprekend reisgezelschap gevonden en geloven (beloven?) dat deze reiservaring je zal inspireren én zal voorbereiden op de afstudeerreis die je daarna staat te wachten.

Ga je mee op reis?