Korte geschiedenis
In 2007 stelde toenmalig minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie een lijst vast met daarop veertig Nederlandse wijken waarin het kabinet extra in wilde investeren vanwege de stapeling van sociale, fysieke en economische problemen in deze woonwijken en -buurten. Deze wijken staan en stonden bekend als Vogelaarwijken, aandachtswijken, krachtwijken en ontwikkelbuurten.

Met deze hernieuwde nationale aandacht voor de wijk en de buurt sloegen de Hogeschool van Amsterdam, woningcorporaties en gemeente de handen ineen, waarop de organisatie BOOT ontstond, de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling. BOOT liet studenten bijdragen aan diverse projecten in de buurt die ten goede kwamen aan de bewoners en de buurt mooier en beter moesten maken. Zo ontstonden allerlei activiteiten en projecten uitgevoerd door studenten van verschillende opleidingen, zoals huiswerkbegeleiding, juridische begeleiding, financieel advies aan bewoners, en activiteiten om bewoners en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact te laten komen en samen te laten werken rond thema’s als eenzaamheid, armoede en duurzaamheid.


De HvA leverde de studenten, de corporaties zorgden voor fysieke plekken in de stad waaruit de activiteiten konden plaatsvinden en de gemeente gaf subsidie.

Van BOOT naar buurtcampus
Sinds februari 2021 werken BOOT en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) samen in verschillende buurtcampussen in de stad. Aangezien de OBA openbaar en dus voor iedere inwoner toegankelijk is, is de OBA bij uitstek een dynamische plek met locaties verspreid in alle delen van Amsterdam. De activiteiten en projecten van de buurtcampus zijn daarmee laagdrempelig op een locatie waar iedereen zich welkom en uitgenodigd voelt om kennis op te doen, te ontwikkelen en te delen. Met de overstap naar de buurtcampus wil de HvA in meerdere wijken actief worden, op meer thema's duurzame projecten ontwikkelen én met meer andere kennisinstellingen samenwerken, zoals ROC Amsterdam (mbo) en de Vrije Universiteit (wo).


Een buurtcampus bundelt projecten van HvA-studenten en opleidingen, de OBA en samenwerkingspartners en maakt ze zichtbaar voor de buurt. Een deel van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de HvA vindt ook plaats in de Buurtcampus. Zo ontstaat er niet alleen een rijke leeromgeving, maar ook een voedingsbodem voor kennisuitwisseling met de buurt.


Momenteel zijn drie buurtcampussen actief, in Oost, Zuidoost en Nieuw West. In de toekomst zullen in Noord en West ook buurtcampussen van start gaan.

Wat wordt er zoal gedaan in de buurtcampus?
In de buurtcampus dragen studenten van de HvA, in samenwerking met inwoners en organisaties uit de buurt, bij aan de aanpak van grootstedelijke vraagstukken. In aanvulling op de buurtteams houden studenten Social work, Sociaal-juridische dienstverlening, Bedrijfseconomie, IT en HBO-Rechten wekelijks spreekuren waar bewoners financieel, digitaal en juridisch advies kunnen krijgen of andere hulp of ondersteuning. Dat voorziet in een grote behoefte van veel buurtbewoners.


Rondom het vraagstuk van dementie zijn studenten van zorgopleidingen in samenwerking met zorgprofessionals beweegactiviteiten voor oudere bewoners gestart met simpele oefeningen, die ook zijn vastgelegd op een infographic, en met het uitzetten van een wandelroute in de buurt. Andere studenten helpen met het opzetten van een ondernemingsplan voor bewoners die een eigen bedrijf willen starten of adviseren ondernemers die een ondernemersvereniging willen opzetten.


Ook de opleiding Bestuurskunde is een vaste partner van de Buurtcampus. Zo deden in oktober en november de vierdejaars studenten vanuit de Buurtcampus onderzoek naar sociale rechtvaardigheid in Oost, Zuidoost en Nieuw-West. In zes weken verkenden zij zes thema’s: armoede, Huisvesting, zorg, onderwijs, publieke ruimte en werk en spraken zij met veel maatschappelijke organisaties en bewoners of de staat van sociale rechtvaardigheid in hun buurt & wijk. Dit is tijdens een door hen georganiseerde buurtconferentie teruggegeven aan de bewoners door met hen in gesprek te gaan aan de hand van een creatieve werkvorm.  

Daarnaast zet de Buurtcampus ook steeds meer in op het tot stand brengen van samenwerking binnen de buurt van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties door het organiseren van bijeenkomsten waar kennis met elkaar wordt gedeeld en waar nieuwe netwerken kunnen ontstaan die meerwaarde hebben voor de buurt.

De meerwaarde van de buurtcampus is dat studenten in de praktijk laten zien waarvoor zij aan het leren zijn. Voor studenten is meteen zichtbaar hoe de bewoner reageert op dingen die worden bedacht en georganiseerd door studenten. Dat geeft hen een realistische kijk op wat bewoners nodig hebben of wat hen bezig houdt.

Bestuurskunde en de Buurtcampus
De Buurtcampus draagt bij aan de aanpak van grootstedelijke vraagstukken die op buurt- en wijkniveau zichtbaar zijn. Ook gaat steeds meer aandacht uit naar samenwerking binnen de buurt waar talloze organisaties en bewoners al actief zijn, plannen en ideeën hebben die ten goede kunnen komen aan de buurt, zonder dat ze dat altijd van elkaar weten.

Bestuurskunde-studenten kunnen hier meerwaarde hebben, aangezien zij in staat zijn multidisciplinair naar een maatschappelijk vraagstuk te kijken, actoren met hun verschillende rollen, taken en bevoegdheden in kaart kunnen brengen en als verbinder verschillende organisaties en bewoners met elkaar in contact kunnen brengen om tot een vorm van samenwerking te laten komen.


De afgelopen jaren hebben ook steeds meer Bestuurskunde-studenten een afstudeeropdracht gedaan met de buurtcampus als opdrachtgever. Hieronder een aantal mooie voorbeelden:


Carmen Neves Cordeiro deed vorig jaar een onderzoek naar hoe het initiatief van de Groene Kans in Nieuw-West zou kunnen leiden tot meer sociale cohesie in de buurt. Bij De Groene Kans kunnen bewoners iedere woensdag groente, fruit en brood ophalen dat door de supermarkt niet meer mag worden verkocht. Dit gaat voedselverspilling tegen én biedt een veilige plek voor mensen die het minder makkelijk hebben. Het is een platform voor het bevorderen van inclusie, samenwerking en sociaal ondernemerschap, onder de paraplu van duurzaamheid. Carmen heeft een aantal evenementen georganiseerd voor buurtbewoners die gebruik maakten van de Groene Kans en wist op deze wijze te bewerkstelligen dat deze buurtbewoners contacten met elkaar kregen en zich met elkaar wilden inzetten om bij te dragen aan toekomstige gezamenlijke activiteiten.


Chaimae Basli is verder gegaan waar Carmen gestopt is en heeft onderzoek gedaan naar de vraag of De Groene Kans, die bestaat uit vrijwilligers, stagiaires en enkele professionals, over te dragen aan de vrijwilligers en bezoekers. Hiervoor heeft zij bekeken welke factoren van belang zijn voor zelforganisatie en de continuïteit van zo’n zelforganisatie.


Mert Demir wist de gemeente zover te krijgen dat rondom de OBA Linnaeusstraat geveltuintjes kunnen worden opgezet. Dat gebeurt in samenwerking met de buurt en de kinderen van de omliggende basisscholen. Op deze wijze vindt verfraaiing van de publieke ruimte plaats en voelen bewoners zich hiervoor verantwoordelijk.


Max van der Weijden is momenteel in opdracht van buurtcampus Oost bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van twee kennisdelers. Met een kennisdeler beoogt de buurtcampus de kennis die bestaat bij verschillende organisaties en bewoners vast te leggen en te verspreiden, zodat de kennis ook daadwerkelijk gebruikt en toegepast kan gaan worden. Max organiseert hiervoor een conferentie in The Jungle, Amsterdam Oost, waar verschillende organisaties en bewoners hun ideeën en plannen over duurzaamheid kunnen pitchen aan de hand van de pecha kucha-methode. Ook maakt hij een podcast waar hij in gesprek gaat met experts op het gebied van ongeletterdheid.


Interesse in maatschappelijke vraagstukken in buurten en wijken?
Als je interesse hebt in werken aan vraagstukken die zich voordoen in buurten en wijken in Amsterdam, je houdt van de - soms weerbarstige – uitvoeringspraktijk en je gaat graag in gesprek met en werkt samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en andere actoren en je wil werken aan een beroepsproduct dat meerwaarde kan hebben voor de buurt, neem dan eens contact op met een locatie van een buurtcampus.


Zie hierbij de link naar hun website met nog veel meer informatie en contactgegevens: https://www.hva.nl/hvaindestad/gedeelde-content/projecten/living-labs/buurtcampus.html


Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Melanie Verhoef, projectleider buurtcampus Oost

 

https://www.hva.nl/hvaindestad/gedeelde-content/projecten/living-labs/buurtcampus.htmlIn de Buurtcampus werken jaarlijks honderden studenten van verschillende opleidingen samen met bewoners aan verschillende uitdagingen van de buurt. De studenten worden begeleid door coaches en verdienen hiermee studiepunten voor hun opleiding. Zij komen in de Buurtcampus al vroeg in hun opleiding in contact met realistische vraagstukken en met de mensen waar het om gaat (de HvA noemt dat rijke leeromgeving). Samen met anderen ontwikkelen zij kennis waar de buurt mee vooruit kan.

Van BOOT naar Buurtcampus
Scrollable Longpage

Korte geschiedenis
In 2007 stelde toenmalig minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie een lijst vast met daarop veertig Nederlandse wijken waarin het kabinet extra in wilde investeren vanwege de stapeling van sociale, fysieke en economische problemen in deze woonwijken en -buurten. Deze wijken staan en stonden bekend als Vogelaarwijken, aandachtswijken, krachtwijken en ontwikkelbuurten.

Met deze hernieuwde nationale aandacht voor de wijk en de buurt sloegen de Hogeschool van Amsterdam, woningcorporaties en gemeente de handen ineen, waarop de organisatie BOOT ontstond, de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling. BOOT liet studenten bijdragen aan diverse projecten in de buurt die ten goede kwamen aan de bewoners en de buurt mooier en beter moesten maken. Zo ontstonden allerlei activiteiten en projecten uitgevoerd door studenten van verschillende opleidingen, zoals huiswerkbegeleiding, juridische begeleiding, financieel advies aan bewoners, en activiteiten om bewoners en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact te laten komen en samen te laten werken rond thema’s als eenzaamheid, armoede en duurzaamheid.


De HvA leverde de studenten, de corporaties zorgden voor fysieke plekken in de stad waaruit de activiteiten konden plaatsvinden en de gemeente gaf subsidie.

Van BOOT naar buurtcampus
Sinds februari 2021 werken BOOT en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) samen in verschillende buurtcampussen in de stad. Aangezien de OBA openbaar en dus voor iedere inwoner toegankelijk is, is de OBA bij uitstek een dynamische plek met locaties verspreid in alle delen van Amsterdam. De activiteiten en projecten van de buurtcampus zijn daarmee laagdrempelig op een locatie waar iedereen zich welkom en uitgenodigd voelt om kennis op te doen, te ontwikkelen en te delen. Met de overstap naar de buurtcampus wil de HvA in meerdere wijken actief worden, op meer thema's duurzame projecten ontwikkelen én met meer andere kennisinstellingen samenwerken, zoals ROC Amsterdam (mbo) en de Vrije Universiteit (wo).


Een buurtcampus bundelt projecten van HvA-studenten en opleidingen, de OBA en samenwerkingspartners en maakt ze zichtbaar voor de buurt. Een deel van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de HvA vindt ook plaats in de Buurtcampus. Zo ontstaat er niet alleen een rijke leeromgeving, maar ook een voedingsbodem voor kennisuitwisseling met de buurt.


Momenteel zijn drie buurtcampussen actief, in Oost, Zuidoost en Nieuw West. In de toekomst zullen in Noord en West ook buurtcampussen van start gaan.

Wat wordt er zoal gedaan in de buurtcampus?
In de buurtcampus dragen studenten van de HvA, in samenwerking met inwoners en organisaties uit de buurt, bij aan de aanpak van grootstedelijke vraagstukken. In aanvulling op de buurtteams houden studenten Social work, Sociaal-juridische dienstverlening, Bedrijfseconomie, IT en HBO-Rechten wekelijks spreekuren waar bewoners financieel, digitaal en juridisch advies kunnen krijgen of andere hulp of ondersteuning. Dat voorziet in een grote behoefte van veel buurtbewoners.


Rondom het vraagstuk van dementie zijn studenten van zorgopleidingen in samenwerking met zorgprofessionals beweegactiviteiten voor oudere bewoners gestart met simpele oefeningen, die ook zijn vastgelegd op een infographic, en met het uitzetten van een wandelroute in de buurt. Andere studenten helpen met het opzetten van een ondernemingsplan voor bewoners die een eigen bedrijf willen starten of adviseren ondernemers die een ondernemersvereniging willen opzetten.


Ook de opleiding Bestuurskunde is een vaste partner van de Buurtcampus. Zo deden in oktober en november de vierdejaars studenten vanuit de Buurtcampus onderzoek naar sociale rechtvaardigheid in Oost, Zuidoost en Nieuw-West. In zes weken verkenden zij zes thema’s: armoede, Huisvesting, zorg, onderwijs, publieke ruimte en werk en spraken zij met veel maatschappelijke organisaties en bewoners of de staat van sociale rechtvaardigheid in hun buurt & wijk. Dit is tijdens een door hen georganiseerde buurtconferentie teruggegeven aan de bewoners door met hen in gesprek te gaan aan de hand van een creatieve werkvorm.  

Daarnaast zet de Buurtcampus ook steeds meer in op het tot stand brengen van samenwerking binnen de buurt van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties door het organiseren van bijeenkomsten waar kennis met elkaar wordt gedeeld en waar nieuwe netwerken kunnen ontstaan die meerwaarde hebben voor de buurt.

De meerwaarde van de buurtcampus is dat studenten in de praktijk laten zien waarvoor zij aan het leren zijn. Voor studenten is meteen zichtbaar hoe de bewoner reageert op dingen die worden bedacht en georganiseerd door studenten. Dat geeft hen een realistische kijk op wat bewoners nodig hebben of wat hen bezig houdt.

Bestuurskunde en de Buurtcampus
De Buurtcampus draagt bij aan de aanpak van grootstedelijke vraagstukken die op buurt- en wijkniveau zichtbaar zijn. Ook gaat steeds meer aandacht uit naar samenwerking binnen de buurt waar talloze organisaties en bewoners al actief zijn, plannen en ideeën hebben die ten goede kunnen komen aan de buurt, zonder dat ze dat altijd van elkaar weten.

Bestuurskunde-studenten kunnen hier meerwaarde hebben, aangezien zij in staat zijn multidisciplinair naar een maatschappelijk vraagstuk te kijken, actoren met hun verschillende rollen, taken en bevoegdheden in kaart kunnen brengen en als verbinder verschillende organisaties en bewoners met elkaar in contact kunnen brengen om tot een vorm van samenwerking te laten komen.


De afgelopen jaren hebben ook steeds meer Bestuurskunde-studenten een afstudeeropdracht gedaan met de buurtcampus als opdrachtgever. Hieronder een aantal mooie voorbeelden:


Carmen Neves Cordeiro deed vorig jaar een onderzoek naar hoe het initiatief van de Groene Kans in Nieuw-West zou kunnen leiden tot meer sociale cohesie in de buurt. Bij De Groene Kans kunnen bewoners iedere woensdag groente, fruit en brood ophalen dat door de supermarkt niet meer mag worden verkocht. Dit gaat voedselverspilling tegen én biedt een veilige plek voor mensen die het minder makkelijk hebben. Het is een platform voor het bevorderen van inclusie, samenwerking en sociaal ondernemerschap, onder de paraplu van duurzaamheid. Carmen heeft een aantal evenementen georganiseerd voor buurtbewoners die gebruik maakten van de Groene Kans en wist op deze wijze te bewerkstelligen dat deze buurtbewoners contacten met elkaar kregen en zich met elkaar wilden inzetten om bij te dragen aan toekomstige gezamenlijke activiteiten.


Chaimae Basli is verder gegaan waar Carmen gestopt is en heeft onderzoek gedaan naar de vraag of De Groene Kans, die bestaat uit vrijwilligers, stagiaires en enkele professionals, over te dragen aan de vrijwilligers en bezoekers. Hiervoor heeft zij bekeken welke factoren van belang zijn voor zelforganisatie en de continuïteit van zo’n zelforganisatie.


Mert Demir wist de gemeente zover te krijgen dat rondom de OBA Linnaeusstraat geveltuintjes kunnen worden opgezet. Dat gebeurt in samenwerking met de buurt en de kinderen van de omliggende basisscholen. Op deze wijze vindt verfraaiing van de publieke ruimte plaats en voelen bewoners zich hiervoor verantwoordelijk.


Max van der Weijden is momenteel in opdracht van buurtcampus Oost bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van twee kennisdelers. Met een kennisdeler beoogt de buurtcampus de kennis die bestaat bij verschillende organisaties en bewoners vast te leggen en te verspreiden, zodat de kennis ook daadwerkelijk gebruikt en toegepast kan gaan worden. Max organiseert hiervoor een conferentie in The Jungle, Amsterdam Oost, waar verschillende organisaties en bewoners hun ideeën en plannen over duurzaamheid kunnen pitchen aan de hand van de pecha kucha-methode. Ook maakt hij een podcast waar hij in gesprek gaat met experts op het gebied van ongeletterdheid.


Interesse in maatschappelijke vraagstukken in buurten en wijken?
Als je interesse hebt in werken aan vraagstukken die zich voordoen in buurten en wijken in Amsterdam, je houdt van de - soms weerbarstige – uitvoeringspraktijk en je gaat graag in gesprek met en werkt samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en andere actoren en je wil werken aan een beroepsproduct dat meerwaarde kan hebben voor de buurt, neem dan eens contact op met een locatie van een buurtcampus.


Zie hierbij de link naar hun website met nog veel meer informatie en contactgegevens: https://www.hva.nl/hvaindestad/gedeelde-content/projecten/living-labs/buurtcampus.html


Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Melanie Verhoef, projectleider buurtcampus Oost

 

https://www.hva.nl/hvaindestad/gedeelde-content/projecten/living-labs/buurtcampus.htmlIn de Buurtcampus werken jaarlijks honderden studenten van verschillende opleidingen samen met bewoners aan verschillende uitdagingen van de buurt. De studenten worden begeleid door coaches en verdienen hiermee studiepunten voor hun opleiding. Zij komen in de Buurtcampus al vroeg in hun opleiding in contact met realistische vraagstukken en met de mensen waar het om gaat (de HvA noemt dat rijke leeromgeving). Samen met anderen ontwikkelen zij kennis waar de buurt mee vooruit kan.

Van BOOT naar Buurtcampus