Rituelen vormen een belangrijk onderdeel van een studietijd, bijvoorbeeld wanneer je aan boord stapt van een nieuwe opleiding tijdens de introductieweek of bij het verlaten van het schip tijdens de diploma-uitreiking. Waar hebben we het over als het gaat over rituelen? En waarom zijn die belangrijk? Volgens de Van Dale zijn rituelen: het geheel van overgeleverde (religieuze) gebruiken, plechtigheden en ceremoniën in verband met belangrijke momenten in het (openbare) leven. Marco Hofman, docent Bestuurskunde en redacteur van ELF, voerde hierover een huiskamergesprek met Maya Swaans, teamleider bij de opleiding Bestuurskunde sinds juli 2022.

Het belang van rituelen in het HBO en bij de opleiding Bestuurskunde
Scrollable Longpage

Rituelen vormen een belangrijk onderdeel van een studietijd, bijvoorbeeld wanneer je aan boord stapt van een nieuwe opleiding tijdens de introductieweek of bij het verlaten van het schip tijdens de diploma-uitreiking. Waar hebben we het over als het gaat over rituelen? En waarom zijn die belangrijk? Volgens de Van Dale zijn rituelen: het geheel van overgeleverde (religieuze) gebruiken, plechtigheden en ceremoniën in verband met belangrijke momenten in het (openbare) leven. Marco Hofman, docent Bestuurskunde en redacteur van ELF, voerde hierover een huiskamergesprek met Maya Swaans, teamleider bij de opleiding Bestuurskunde sinds juli 2022.

Het belang van rituelen in het HBO en bij de opleiding Bestuurskunde