Literatuurlijst

Witteman-van Leenen, H. et al. (2017). Meer tijd voor onderwijsverbetering. Leiden: Regioplan. https://www.regioplan.nl/wp-content/uploads/2018/10/Eindrapport-16169-Meer-tijd-voor- onderwijsverbetering-Regioplan-2feb17.pdf

Van der Aa, R. (2020). Onderwijstijd: meer of minder? Internationaal vergelijkend onderzoek naar de urennorm en onderwijstijd in het primair onderwijs. Den Haag: CAOP. https://www.caop.nl/app/uploads/2021/07/Onderwijstijd-meer-of-minder.pdf

Snoek, M. et al. (2015). Impulsen voor vernieuwend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. https://innovatieimpulsonderwijs.nl/wp- content/uploads/2015/03/Eindrapport_kwalitatief_onderzoek_InnovatieImpuls_Onderwijs.pdf

OECD (2022), Education at a Glance 2022: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3197152b-en

Heyma, A.; et al. (2015). Effectmeting Innovatie Impuls Onderwijs - Eindrapport. Amsterdam: SEO. https://innovatieimpulsonderwijs.nl/wp- content/uploads/2015/06/Eindrapport_Effectmeting_InnovatieImpuls_Onderwijs.pdf

Groen, M. (2015). Kan het onderwijs in Nederland efficiënter? Een technische internationale analyse. Den Haag: CBS. https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2015/05/kan-het-onderwijs-in- nederland-efficienter-2012-wp.pdf?la=nl-nl

Connolly, V. (2021) ‘Can less be more? Instruction time and attainment in English secondary schools: Evidence from panel data’. London Review of Education, 19 (1), 1–16. https://www.voion.nl/media/5693/connoly-v-2021-can-less-be-more-instruction-time-and-attainment-in-english-secondary-schools.pdf