Inleiding

Tot slot willen we iedereen bedanken die een bijdrage geleverd heeft aan de totstandkoming van de podcastreeks en daarmee direct of indirect aan dit eindverslag: allereerst natuurlijk alle gasten die bij ons aan tafel aanschoven, maar ook Erik Ex voor de voortreffelijk wijze waarop hij de gesprekken als nieuwsgierige gespreksleider geleid heeft, NRO voor de subsidie via de Ondersteuningssubsidie Lerarenagenda, Amber Walraven voor het beschikbaar stellen van het TeacherTapp platform om vragen uit te zetten onder leraren en voor het meedenken over de vragen, en de leden van de klankbordgroep voor het meedenken over de opzet: André Koffeman, Sharon Martens, Anje Ros, Nienke van der Steeg, Jan van Tartwijk, Harm Tiggelaar, Monique Volman, Bas de Wit. En tenslotte Phoebe Ohayon van Podcastproducties voor de voortreffelijke technische ondersteuning.

Achtergrondinformatie is te vinden op de website van de podcastreeks: www.hva.nl/minderurenbeterelessen.

De podcastreeks is nog steeds te beluisteren via Spotify, Apple podcasts en Soundcloud.

In dit document maken we de balans op van de reeks interviews, trekken we conclusies en komen we mede op basis van de gesprekken tijdens het slotsymposium tot aanbevelingen op een vraagstuk dat in onze ogen urgent is voor het versterken van de onderwijskwaliteit in Nederland.

De negen afleveringen vormen samen een boeiende reeks interviews die meer zicht geven op verschillende dimensies die een rol spelen bij dit vraagstuk. De gesprekken gaven zicht op de knelpunten die leraren en leerlingen nu ervaren, op de risico’s als leraren minder les gaan geven en op de condities die van belang zijn om leeropbrengsten op peil te houden. Op 24 mei is de reeks afgesloten met een slotsymposium waar de opbrengsten met een brede groep stakeholders zijn besproken.

Tussen de Dag van de Leraar 2022 en de dag van de Staat van het Onderwijs 2023 is met steun van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek een podcastreeks geproduceerd rond de vraag hoe er meer ontwikkeltijd voor leraren gecreëerd kan worden. Onder de titel Minder uren, betere lessen? gingen Erik Ex en Marco Snoek in gesprek met leraren, leerlingen, onderzoekers, schoolleiders, bestuurders en andere experts over verschillende aspecten van dit vraagstuk.