De opbouw van de podcastreeks

Parallel aan de podcastreeks bestond de mogelijkheid om te reageren via een aparte LinkedIn-pagina en de LinkedIn-pagina’s van de hosts. Via deze kanalen vroegen we ook om suggesties en input. Deze contacten leidden tot verschillende gesprekspartners. Andere gesprekspartners kwamen voort uit (navraag in) het netwerk van de organisatoren, suggesties van een klankbordgroep of gerichte zoekacties.

Aflevering 8 Inzet van andere experts: noodmaatregel of kwaliteitsimpuls


Gesprekspartners:
- Helmke Hofman van bassischool Laterna Magica in Amsterdam
- Berdien Meijberg-Jeurissen, leraar en teamleider op psg Gerrit Rietveld in Purmerend
- Roel Spits, projectleider Andersom Amsterdam (dat bemiddelt bij het inzetten van externe experts in het Amsterdamse basisonderwijs)


Centrale vraag: Kan het inzetten van externe experts helpen om meer ontwikkeltijd voor leraren te creëren?

Aflevering 6 Schooldruk en welzijn onder jongeren


Gesprekspartners:
- Katerina Kouchine, (oud)leerling
- Roukaya el Hassani, (oud)leerling
- Margreet de Looze van de Universiteit Utrecht

Centrale vraag: Wat is een goede les? En: wat weten we uit internationaal onderzoek over welzijn en schooldruk onder jongeren?

Aflevering 4 Curriculum: voorschrift of keuzepalet


Gesprekspartners:
- Mark Leek, directeur van sbo-school de Wissel in Hoorn (koos bewust voor een vierdaagse schoolweek)
- Susan McKenney van de Universiteit Twente (over de ruimte die er in het curriculum is en wat dat vraagt van leraren)


Centrale vraag: Wat zijn de implicaties van het verminderen van het aantal lesuren voor het curriculum?

Aflevering 2 Leeropbrengsten: lestijd of leskwaliteit?

Gesprekspartners:
- Debbie Dussel, leraar op basisschool De Polsstok in Amsterdam Zuidoost
- Jan van Tartwijk, hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht

Centrale vraag: Wat is er nodig om meer ontwikkeltijd voor leraren te creëren en welke rol speelt het aantal lesuren daarbij?

Aflevering 7 Versterken van kansen voor kinderen: meer lestijd of betere lessen


Gesprekspartners:
- Lianne Seeboldt, leerkracht op de Tamarinde in Zaandam
- Onne van Buuren, leraar natuurkunde op het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam
- Louise Elffers, lector aan de Hogeschool van Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam

Centrale vraag: welke zorg is er over de impact van vermindering van het aantal lesuren op kinderen in achterstandssituaties?

Aflevering 9 De balans: ontwikkeltijd en onderwijstijd


Gesprekspartners waren de gasten uit de eerste aflevering:
- Sharon Martens, leraar basisonderwijs en ambulant begeleider bij Kentalis en lid van het bestuur van het Lerarencollectief
- Harm Tiggelaar, leraar aan het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium in Amersfoort en ook lid van het bestuur van het Lerarencollectief

En daarnaast:
- Matthijs van den Berg, directeur Kennis bij de Inspectie van het Onderwijs.


In deze podcast blikten we terug op de eerdere afleveringen, trokken we conclusies en bespraken we wat er nodig is aan vervolgstappen

Aflevering 5 Stilstaan bij goed werk


Gesprekspartners:
- Daniël van Middelkoop, lector Samenwerkende professionals aan de Hogeschool van Amsterdam
- Marie- Elle Bakker, bestuurder bij PCBO Amersfoort
- Jan Paul Beekman, bestuurder bij het Spinoza Lyceum in Amsterdam

We maakten de tussenbalans op en stonden daarbij stil bij 'goed werk' en 'trage tijd'.

Aflevering 3 Betere lessen: randvoorwaarden en ondersteuning


Gesprekspartners:
- Richard van den Berg van Academie10 in Utrecht
- Ida Oosterheert van de Radboud Universiteit


Centrale vraag: Wat is er nodig om ontwikkelruimte voor leraren op een goede manier in te vullen? Praktijkervaringen en wetenschappelijke inzichten.

Introductie-aflevering Klem tussen hoge verwachtingen en dagelijkse hectiek

Gesprekspartners:
- Sharon Martens, leraar basisonderwijs en ambulant begeleider bij Kentalis en lid van het bestuur van het Lerarencollectief
- Harm Tiggelaar, leraar aan het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium in Amersfoort en ook lid van het bestuur van het Lerarencollectief

Centrale vraag: In hoeverre hebben leraren ontwikkelruimte en -tijd om – samen met collega’s – hun onderwijs te verbeteren?

De podcastreeks bestaat uit negen afleveringen:

In de podcastreeks gaan Erik Ex en Marco Snoek in gesprek met leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs, met leerlingen, schoolleiders en bestuurders, en met experts uit de wetenschap over verschillende aspecten van het vraagstuk rond ontwikkeltijd voor leraren.