Colofon
Hogeschool van Amsterdam, Centre of Expertise Urban Education

September 2023

Ina Cijvat & Marco Snoek

Tekstredactie: Lisette Blankestijn

Vormgeving: Babette van Bergenhenegouwen & Yente den Rooijen